Onze unieke archiefstukken zijn kwetsbaar en iedereen moet rustig kunnen werken in onze studiezaal. Daarom hebben we een aantal regels waar u zich aan moet houden tijdens een bezoek aan ons archief.

 Onze huisregels

  • Jassen en tassen mogen niet mee in de studiezaal. In de ontvangsthal zijn kapstokken en kluisjes
  • Eten, drinken en telefoneren is alleen toegestaan in de hal, niet in de studiezaal
  • Praat zacht en maak geen lawaai. Houd rekening met elkaar
  • Gebruik alleen potlood om mee te schrijven
  • U mag de computers alleen voor archiefonderzoek gebruiken
  • Het inzien van de archiefstukken mag alleen in de studiezaal aan de aangewezen tafels
  • De studiezaal is voor studie en is geen verblijfsruimte
  • Volg de aanwijzingen en instructies van de studiezaalmedewerker op

We verzoeken u vriendelijk om onze huisregels te lezen en na te leven. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Het volledige bezoekersreglement kunt u inzien bij de medewerkers in de studiezaal.