Heeft u materiaal dat iets vertelt over de geschiedenis van de stad en haar omgeving, kom dan naar ons spreekuur!

Een brede verzameling

Wij bewaren niet alleen gemeentelijke archieven. Om een volledig beeld van het verleden van Nijmegen en omgeving te krijgen, is meer nodig. We verzamelen daarom ook archieven van bijvoorbeeld bedrijven, sportverenigingen, politieke partijen en belangrijke personen.

Aanbieden

Heeft u materiaal, zoals brieven, (dag)boeken, foto's, dia's, films, videobanden of geluidsopnamen waarvan u denkt dat die belangrijk zijn voor de regionale geschiedenis? Kom dan naar ons spreekuur. We bekijken graag of het materiaal in aanmerking komt voor opname in onze collectie.

Het spreekuur vindt eens per maand plaats op een donderdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur. Voor 2024 is het nog op: 18 april, 16 mei, 20 juni, 25 juli, 22 augustus, 26 september, 17 oktober, 21 november en 19 december.

Voor het spreekuur hoeft u niet vooraf te reserveren. U kunt gewoon binnen lopen in onze studiezaal. We zijn gevestigd aan Mariënburg 27, naast de openbare bibliotheek. Buiten de spreekuren om kunnen wij helaas geen materiaal aannemen.

Criteria voor opname in de collectie

Naast inhoudelijke criteria hanteren wij aanvullende praktische richtlijnen:

  • In principe nemen wij alleen originele documenten op in onze collectie
  • We kunnen besluiten een selectie te maken uit het aangeboden materiaal
  • Ons besluit om materiaal op te nemen in onze collectie hangt onder andere af van de hoeveelheid, de mate van ordening en de materiële staat

Papieren archief

Als u wilt weten wat onze richtlijnen zijn voor het overdragen van uw papieren archief, leest u dan onze handleiding (pdf, 295 kB).

Digitaal archief

Ook digitaal archief kan belangrijk genoeg zijn om te bewaren. Wel moeten uw bestanden nu en in de toekomst vindbaar en leesbaar blijven. Wilt u weten hoe u uw digitale archief op orde kunt krijgen, leest u dan onze brochure met praktische tips (pdf, 211 kB) en/of onze uitgebreide leidraad (pdf, 484 kB).

Als u wilt weten wat onze richtlijnen zijn voor het overdragen van uw digitale archief leest u dan onze leidraad voor archiefvormers (pdf, 595 kB).