Het Regionaal Archief Nijmegen is onderdeel van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen van Nijmegen en de regio.

Taken

Het Regionaal Archief Nijmegen heeft rond de 25 medewerkers en ongeveer 40 vrijwilligers. Wilma Koolen is de gemeentearchivaris van Nijmegen en van de regiogemeenten.

Wij beheren de overheidsarchieven van de gemeente Nijmegen, van 8 gemeenten in de regio en van het Waterschap Rivierenland. Naast overheidsarchieven beheren wij ook archieven van personen en particuliere organisaties, beeldmateriaal en een bibliotheek. Zo ontstaat er een volledig beeld van het verleden van Nijmegen.

Wij streven ernaar dat onze archieven door een breed publiek zo veel mogelijk gebruikt worden.

Archiefbeheer en toezicht

Wij hebben de wettelijke taak om overheidsarchieven toegankelijk te maken, te beheren en beschikbaar te stellen. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om de overheid te controleren, juridisch bewijs te vinden en om historisch onderzoek te doen.

Daarnaast houden we toezicht op overheidsarchieven die nog niet zijn overgebracht. Overheden moeten volgens de Archiefwet zorgen dat hun archief- en informatiebeheer op orde is. De gemeentearchivaris ziet erop toe dat gemeenten zich houden aan de Archiefwet. De archiefinspecteurs voeren dat toezicht uit.

Jaarverslag

Via ons jaarverslag willen we u op de hoogte houden van de activiteiten en ontwikkelingen. U kunt het jaarverslag van 2023 (pdf) downloaden en bekijken.