Wij willen dat onze archieven en collecties door een breed publiek zo veel mogelijk gebruikt worden. Het is daarom belangrijk dat digitale informatie op een duurzame manier bewaard en ontsloten kan worden, zodat het beschikbaar gesteld kan worden voor toekomstige gebruikers. Om dit te realiseren zijn wij aan de slag gegaan met een eigen digitaal depot, ook wel het e-depot genoemd.

Duurzame toegankelijkheid

Met het e-depot heeft het RAN een voorziening waarmee informatie op een duurzame manier opgenomen, bewaard, beheerd en beschikbaar gesteld kan worden. In het e-depot worden de digitale overheidsarchieven van de gemeente Nijmegen duurzaam toegankelijk gemaakt. Daarnaast nemen wij ook de digitale archieven van onze regiogemeenten op. Dat zijn de gemeenten: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Mook en Middelaar, Wijchen, West Maas en Waal.

Gebruikers e-depot

De informatie in het e–depot is voor iedereen toegankelijk. Via onze website wordt het mogelijk voor belangstellenden om te zoeken en navigeren binnen de digitale archieven in het e-depot. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen. Een klein deel van onze archieven is niet of beperkt openbaar. Op de pagina Openbaarheid vindt u informatie over de voorwaarden waaronder niet-openbare archieven ingezien kunnen worden.

Partners

Het digitale preserveringsysteem dat gebruikt wordt binnen ons e-depot is Archivematica. Dit is een open-source systeem dat gebaseerd is op de uitgangspunten van het “Open Archival Information System” (OAIS), een breed gedragen leidraad voor duurzame toegankelijkheid. Archivematica is ontworpen om op geautomatiseerde en gecontroleerde wijze digitaal archief op te nemen, te preserveren, te bewaren, te beheren en aan andere gekoppelde systemen beschikbaar te stellen, zoals in ons geval het collectiebeheersysteem Atlantis. Archivematica wordt gehost op de servers van Picturae BV, de technische infrastructuur voldoet aan verschillende ISO-normen voor veilige en duurzame opslag.

CoreTrustSeal

In 2017 hebben we de eerste stappen gezet voor het opzetten van een e-depot. Inmiddels zijn we begonnen met het opnemen van digitaal archief. Wij willen de duurzame toegankelijkheid van de opgenomen digitale archieven garanderen. In 2021 zijn we daarom begonnen aan een traject om ons e-depot te laten te certificeren volgens het CoreTrustSeal (CTS). Dit is een hoog aangeschreven internationaal certificaat voor digitale bewaarplaatsen. Een aantal andere archiefinstellingen ging ons al voor, CTS is momenteel de meest gebruikte vorm van certificering voor digitale bewaarplaatsen in Nederland. Om het CoreTrustSeal te behalen moeten we voldoen aan 16 eisen op het gebied van organisatie, informatiebeheer, de toegankelijkheid van data en technische infrastructuur. 

Documenten

Meer informatie rondom ons e-depot is terug te vinden in de onderstaande documentatie. Deze documenten zijn gebruikt voor de certificeringsaanvraag. 

Enkele documenten zijn volledig in het Engels vertaald ten behoeve van het certificeringstraject.