De gemeente Nijmegen verleent onttrekkingsvergunningen als een woning een andere functie krijgt. Een deel van de onttrekkingsvergunningen uit 1948-2002 kunt u doorzoeken op adres.

Woningonttrekking

Als een woning wordt opgesplitst voor kamerverhuur, (deels) een andere functie krijgt (bijvoorbeeld als winkel of bedrijf), wordt gesloopt of samengevoegd met een andere woning is daarvoor een vergunning van de gemeente nodig. Zo'n vergunning heet een onttrekkingsvergunning of omzettingsvergunning. De woonruimte wordt daarmee onttrokken aan de woningvoorraad. In 1948-2002 verleende Bureau Huisvesting van de Gemeente Nijmegen deze vergunningen. Ze zijn op adres bewaard en geven informatie over de geschiedenis van het betreffende pand.

Kijk voor meer informatie over het Bureau Huisvesting in de kennisbank.

Zoeken in de vergunningen

U kunt een deel van de onttrekkingsvergunningen doorzoeken via het zoekscherm Personen en locaties. Selecteer bij ‘Bron’ (helemaal onderaan) 'Vergunningen, 1948-2002', vul bij ‘Straatnaam’ de straatnaam in en bij ‘Huisnummer’ het huisnummer. Het dossier kunt u in origineel inzien in de studiezaal.

Ook de afdeling Publieke Werken en Volkshuisvesting van de Gemeente Nijmegen verleende onttrekkingsvergunningen. Deze vergunningen zijn nog niet doorzoekbaar.