U kunt diverse bronnen over de stedelijke financiën doorzoeken op naam: namelijk de kerkmeestersrekeningen, de kohieren van het haardstedengeld en de stadsrekeningen.

Kerkmeestersrekeningen

De kerkmeestersrekeningenzijn over de periode 1585-1725 op naam doorzoekbaar gemaakt om te voorzien in een lacune: begraafboeken over deze periode zijn niet overgeleverd. In de rekeningen werden de graf- en luijgelden bijgehouden die werden betaald aan de Nederduits-Gereformeerde Gemeente, samen met de namen van de begravenen. U kunt door meer dan 20.000 namen zoeken.

Kohieren van het haardstedengeld

De kohieren van het haardstedengeld gaan over de periode 1700-1715. Een haardstede is feitelijk een huis; het haardstedengeld betrof dus een vroege variant van de onroerendezaakbelasting (OZB). In de kohieren werden de geïnde belastingen bijgehouden, samen met de namen van de huizenbezitters. U kunt door ruim 3.000 namen zoeken.

Stadsrekeningen

De stadsrekeningen van de periode 1755-1765 zijn op naam en beroep doorzoekbaar. U kunt door ruim 6500 namen zoeken.

Zoeken in de stedelijke financiën

U kunt de diverse bronnen over de stedelijke financiën doorzoeken via het zoekscherm Personen en locaties. Selecteer bij ‘Bron’ (helemaal onderaan) 'Rekeningen en belastingregisters, 1585-1765' en vul bij ‘Persoon’ de naam in. Eventueel kunt u ook een periode opgeven. 

Houd rekening met varianten op spelwijzen van (familie)namen. U kunt het beste zoeken op alle spelwijzen en namen die u kent.