In notariële archieven kunt u gegevens vinden die u kunnen helpen bij onderzoek naar personen of huizen. U kunt gratis scans aanvragen van notariële akten.

Eerste Nijmeegse notarissen

In Nijmegen was vanaf 1758 één notaris actief voor de stad en de regio: Van Daelveld. Al snel volgden er meer en bij de invoering van de Wet op het notarisambt in 1811 waren er inmiddels vijf: AltroggeWiegandStoppendaalVan Munster en Vermasen. Van Daelveld was in 1783 gestopt.

In de achttiende eeuw kwamen verreweg de meeste zaken als vrijwillige rechtspraak voor de Nijmeegse schepenbank. Deze akten zijn terug te vinden in de  schepenprotocollen.

Soorten akten

Testamenten, huwelijkse voorwaarden of boedelinventarissen geven extra achtergrondinformatie over iemands bezittingen en akten betreffende verkoop, aankoop, verhuur of verpachting bieden inzicht in oude en nieuwe eigenaren van onroerend goed.

De meest voorkomende akten zijn:

  • testamenten
  • huwelijkse voorwaarden
  • schenkingen
  • transportakten
  • overdracht van onroerend goed
  • boedelinventarissen

Protocol

De belanghebbenden krijgen van de notaris een authentiek afschrift (grosse) van de originele akte (minuut) die door de partijen en de notaris zijn ondertekend. De notaris houdt de minuutakten en bindt deze na verloop van tijd in een band (het protocol). Deze protocollen met minuutakten vormen het hoofdbestanddeel van een notarieel archief.

Repertorium

Om makkelijk in deze protocollen te kunnen zoeken, houdt een notaris een repertorium bij waarin van elke akte meestal het nummer, de datum, het onderwerp, de belanghebbenden en een korte inhoud staan vermeld. Via deze repertoria is ook door de archiefonderzoeker makkelijk naar relevante aktes te zoeken.

Zoeken in notariële archieven

Wij beheren een groot aantal archieven van notarissen uit de periode 1758 tot 1935. U kunt een groot deel van deze akten doorzoeken en inzien via het zoekscherm Personen en locaties. Vul u 'Persoon' de naam in en selecteer bij ‘Bron’ (helemaal onderaan) 'Notariële akten, 1758-1935'. Eventueel kunt u ook een periode opgeven. Van nog niet gedigitaliseerd notarieel archief kunt u scans van akten aanvragen.

Niet openbare notariële archieven

Minuutakten en repertoria worden na 75 jaar overgedragen aan een archiefbewaarplaats en daarmee voor iedereen openbaar. Een uitzondering vormen testamenten, die na 100 jaar openbaar worden.

Akten van notarissen die ná 1935 opgemaakt zijn, worden beheerd door de opvolgende notaris. Voor direct betrokkenen is informatie uit deze akten op te vragen. Aan deze dienst kunnen kosten verbonden zijn. Het opvolgersarchief (protocollenregister) vindt u op website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Testamenten van na 1920

Testamenten die ná 1920 opgemaakt zijn, worden beheerd door Doc-Direkt in Winschoten. Voor direct betrokkenen is informatie uit deze akten op te vragen. Dat kan op twee manieren:

  1. Geef bij een notaris in uw eigen woonplaats aan dat u op zoek bent naar het testament van de betreffende persoon, waarvan u erfgenaam zou zijn. Legitimatiebewijs meenemen is verplicht. De notaris controleert in het centraal testamenten register waar het testament zich bevindt. Als het testament bij Doc-Direkt ligt, kan de notaris het testament daar digitaal opvragen. Deze bekijkt eerst het testament om vast te stellen of u daadwerkelijk erfgenaam bent en het testament mag inzien. De notaris verstrekt namelijk alleen aan direct belanghebbenden (zoals erfgenamen) informatie over de inhoud van het testament. De notaris kan het testament vervolgens ook afhandelen. Hier komen kosten bij kijken, ook vanuit Doc-Direkt.
  2. Neem rechtstreeks contact op met Doc-Direkt via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , waarbij u aangeeft welk testament u zoekt. Ook dan is legitimatie verplicht. Na afhandeling van de formaliteiten kan het testament worden geraadpleegd. Ook hiermee zijn kosten gemoeid. Wanneer u het testament daadwerkelijk wilt laten afhandelen, dan moet dat via een notaris worden geregeld. Optie 1 is in dat geval mogelijk sneller en goedkoper.

Via het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag kunt u zoeken naar testamenten vanaf 1890. Het CTR houdt bij door welke persoon op welke datum en voor welke notaris een testament is gemaakt. De notaris geeft dit op. De inhoud van het testament is daar niet bekend.