We beheren de Nijmeegse militieregisters. Deze registers bevatten gegevens over dienstplichtigen en kunnen daarom interessant zijn voor onderzoek naar uw familiegeschiedenis. 

Wat zijn militieregisters?

Militieregisters zijn registers waarin werd bijgehouden wie dienstplichtig was en wie kon worden ingeloot voor de Nationale Militie. De naam 'militieregisters' is eigenlijk een verzamelnaam voor een combinatie van registers: inschrijvingsregisters, alfabetische namenlijsten en lotingsregisters.

De Nijmeegse militieregisters lopen van 1815 tot 1888. Tot 1863 bestaan ze uit de inschrijvingsregisters en de alfabetische lijsten. Van de periode 1863-1888 zijn ook de lotingsregisters aanwezig.

De militieregisters bevatte interessante informatie voor verschillende soorten onderzoekers. Dit komt omdat een medische keuring ook deel uitmaakte van de loting. Naast de standaard persoonsgegevens werden zaken genoteerd als beroep, signalement, reden tot afkeuring en plaats van inlijving.

Loting

In 1811 werd door de Fransen de dienstplicht ingevoerd en in 1814 werd bepaald dat er per 100 inwoners één militielid moest worden aangewezen. Omdat er niet genoeg vrijwilligers waren om hieraan te kunnen voldoen, moest er worden geloot. Iedere mannelijke inwoner die negentien werd diende zich in januari in te schrijven in de woonplaats van zijn ouders. Als een dienstplichtige werd ingeloot, was het altijd nog mogelijk om op bepaalde gronden vrijstelling te krijgen.

Zoeken in de militieregisters

U kunt de Nijmeegse militieregisters doorzoeken en inzien via het zoekscherm Personen en locaties. Selecteer bij ‘Bron’ (helemaal onderaan) 'Militieregisters, 1815-1888' en vul bij ‘Persoon’ de naam in. 

Van diverse omliggende (voormalige) gemeenten zijn militieregisters bewaard gebleven. Kies voor Zoeken in Archieven en archiefstukken en vul bij 'Vrij zoeken' 'militie*' in en bij 'Naam van het archief' de desbetreffende gemeente. U kunt deze militieregisters in origineel inzien in de studiezaal.

Meer informatie

Op de pagina Militaire voorouders op de website van het Centrum voor Familiegeschiedenis (CBG) vindt u meer informatie over de militieregisters.

Van de militieregisters werd een tweede exemplaar bij het provinciebestuur bewaard. De militieregisters van het provinciaal bestuur van Gelderland zijn helaas verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog tijdens de slag om Arnhem.