Naast doop-, trouw- en begraafboeken vormen lidmatenregisters een interessante bron voor stamboomonderzoek in de periode vóór 1811.

Wat zijn lidmatenregisters?

Lidmaten zijn mensen die belijdend lid zijn van een kerkelijke gemeente. Oorspronkelijk had dit een algemene betekenis, maar vanaf de achttiende eeuw werd het beperkt tot de protestante kerkleden. Men verkreeg dit lidmaatschap wanneer men belijdenis had gedaan of een attestatie (verklaring) kon overleggen van de gemeente waaruit men afkomstig was. Dit werd bijgehouden in het lidmatenregister, waarin ook werd opgetekend wanneer iemand met attestatie naar elders vertrok.

Zoeken in de lidmatenregisters

U kunt deze registers doorzoeken en inzien via het zoekscherm Personen en locaties. Selecteer bij ‘Bron’ (helemaal onderaan) 'Lidmatenregisters, 1661-1900' en vul bij ‘Persoon’ de naam in. Eventueel kunt u ook een periode opgeven.

De volgende Nijmeegse lidmatenregisters zijn beschikbaar:

Ook is het bekeerlingregister van de R.K. Statie der Augustijnen uit de periode 1675-1709 doorzoekbaar. Het gaat dan om mensen die zich tot het katholieke geloof bekeerden.