We beheren het archief van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO), tot en met 2002 de organisator van de Vierdaagse. De deelnemersregistratie van de Vierdaagse bevat gegevens over deelnemers en kan daarom interessant zijn voor onderzoek naar de familiegeschiedenis.

Deelnemersregistratie

De deelnemersregistratie van de Vierdaagse bestaat uit drie onderdelen:

  1. Alfabetische deelnemersregisters per Vierdaagse (1923-1987)
  2. Deelnemersregisters per Vierdaagse op inschrijvings- of volgnummer met dagprestaties en beloning (1921-1946, 1952-1968)
  3. Deelnemerskaarten met per deelnemer de jaren waarin is deelgenomen, alfabetisch geordend op achternaam (1946-1954, 1955-1983)

U vindt in de inschrijvingsregisters, behalve de wandelafstand, onder andere de geboortedatum en het adres van de deelnemer. Van militairen worden de rang en het regiment vermeld.

De registers gaan over de Vierdaagsen van 1921 tot 1987. De deelnemersregistratie van latere jaren is nog niet openbaar of nog niet overgedragen aan het archief.

Zoeken in de inschrijvingsregisters

De inschrijvingsregisters uit de jaren 1921-1939 kunt u doorzoeken via het zoekscherm Personen en locaties. Selecteer bij het veld 'Bron' (helemaal onderaan) ‘Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939’ en vul bij 'Persoon' de naam in.

De registers van 1946-1987 zijn vanwege privacybescherming alleen in te zien in onze studiezaal. Ook voor de deelnemerskaarten (per persoon) vanaf 1946 kunt u in de studiezaal terecht.