Gezinskaarten werden in 1920 ingevoerd om de bevolkingsadministratie per huishouden bij te houden. Gezinskaarten bevatten gegevens over families en kunnen daarom interessant zijn voor stamboomonderzoek. Helaas zijn de gezinskaarten van Nijmegen niet bewaard gebleven.

Wat is een gezinskaart?

De gezinskaart is een kaart waarop de persoonsgegevens van één of meerdere personen binnen een gezinsverband werden bijgehouden. Tot dan toe werd de bevolking per adres bijgehouden in de bevolkingsregisters. Vanaf ongeveer 1920 werd de kaart in gebruik genomen tot de invoering van de persoonskaart in de tweede helft van de jaren ’30.  

Nijmegen

In Nijmegen zijn géén gezinskaarten bewaard gebleven. Na de introductie van het persoonskaartensysteem in Nijmegen heeft de gemeente de gegevens uit het oudere gezinskaartensysteem met terugwerkende kracht overgezet op persoonskaarten. Vervolgens zijn de gezinskaarten vernietigd. Daardoor bestaat in Nijmegen de uitzonderlijke situatie dat de gegevens van de persoonskaarten teruggaan tot ongeveer 1920.

Omliggende gemeenten

Van enkele (voormalige) gemeenten uit de regio, zoals Beuningen en Heumen, hebben wij de gezinskaarten. Deze dateren van ongeveer 1920 tot ongeveer 1939. Houdt u er rekening mee dat deze gezinskaarten voorlopig niet openbaar zijn. 

Meer informatie

Op de pagina Uitleg gezinskaart van website 'Uit de Oude Koektrommel' vindt u meer achtergrondinformatie over gezinskaarten.