In de periode vóór 1811 werden overlijdens niet bijgehouden door de overheid. Wel kunt u in de kerkelijke begraafboeken informatie vinden over de begraafdatum van uw voorouders.

Wat zijn begraafboeken?

In de periode vóór 1811 werden overlijdens geregistreerd door kerken. Dit gebeurde in begraafboeken. In deze boeken vindt u akten waarin naast de begraafdatum de naam van de overledene is genoteerd. Helaas zijn vaak niet meer gegevens opgenomen. De sterfdatum wordt niet genoemd; de begraafregisters werden ooit aangelegd om bij te houden of aan de kerk verschuldigde kosten voor de begrafenis voldaan waren. Het oudste Nijmeegse begraafboek begint in 1673.

Zoeken naar begraafakten

De begraafboeken van Nijmegen (en het Schependom Hatert, Neerbosch en Hees) kunt u doorzoeken via het zoekscherm Personen en locaties. Selecteer bij ‘Bron’ (helemaal onderaan) 'Begraafboeken, 1673-1812' en vul bij ‘Persoon’ de naam in. Eventueel kunt u ook een periode opgeven. 

Bij elke inschrijving ziet u uit welk begraafboek de informatie komt en op welk folio (bladzijde) de informatie staat. Via de rode link bij het veld ‘Afkomstig uit archief’ komt u uit bij het juiste archiefstuk. De scans van het betreffende begraafboek zijn daar te bekijken.

Het folionummer ziet u op de scans met potlood in de boven- of onderhoek geschreven. In sommige gevallen staat er een folionummer met een ‘r’ of ‘v’ erachter. De ‘r’ staat voor ‘recto’ (de voorzijde van het blad, op de scan de rechterpagina) en ‘v’ staat voor ‘verso’ (de achterzijde van het blad, op de scan de linkerpagina). Het folio, eventueel gedeeld door 2, geeft u meestal een goede indicatie bij welke scan u moet zijn. Dit hangt er vanaf of elke pagina in het boek is genummerd, of alleen elke rechterpagina.

U kunt het folionummer direct onder de viewer intypen bij Ga naar scan. U ziet dan snel aan de hand van het folionummer op de scan of u iets vooruit of achteruit moet bladeren. U kunt een nieuw nummer (hoger of lager) ingeven bij 'Ga naar scan' om vooruit of achteruit te bladeren.

Schrijfwijzen van namen

Het blijkt soms lastig om voorouders terug te kunnen vinden in de DTB-boeken. Dit kan ermee te maken hebben dat uw voorouder onder een andere (spelling van de) naam in de akte(n) staat dan de naam die u kent. Niet iedereen had een vaste achternaam en er waren geen vaste schrijfwijzen. Veel mensen konden niet lezen en schrijven; het aangeven van een persoon ging toen op het gehoor. Ook kunnen er fouten zijn gemaakt door de predikant, pastoor of koster bij de inschrijving van een persoon.

Houdt u dan ook bij uw onderzoek rekening met varianten op spelwijzen van (familie)namen. U kunt het beste zoeken op alle spelwijzen en namen die u kent.

Welke begraafboeken hebben we in huis?

U kunt bij ons in de boeken van de volgende religieuze gemeenten begraafakten terugvinden: 

  • Rooms-katholieke Statie van Hees, Hatert en Neerbosch
  • Nederduits-Gereformeerde Gemeente Nijmegen
  • Nederduits-Gereformeerde Gemeente in het Schependom
  • Evangelisch-Lutherse Gemeente
  • Joodse Gemeente

De meeste begraafboeken van de omliggende gemeenten worden bewaard in het Gelders Archief.

Meer informatie

Op de pagina Voorouders in kerkboeken op de website van het Centrum voor Familiegeschiedenis (CBG) vindt u meer achtergrondinformatie over de DTB-boeken.

Op de pagina Paleografie van website ‘Uit de oude Koektrommel’ vindt u meer informatie over het lezen van oude handschriften. Op website watstaatdaer kunt u het lezen van oude handschriften oefenen.

Veel voorkomende Latijnse woorden en uitdrukkingen vindt u op de pagina met een woordenlijst Latijn-Nederlands op de website van Geneakwowhow. Op de pagina Woordenboeken van website ‘Uit de oude Koektrommel’ vindt u onder andere woordenboeken Middeleeuws-Nederlands en Latijn.