Akten van de Burgerlijke Stand bevatten informatie over geboorten, huwelijken en overlijdens van personen en kunnen daarom interessant zijn voor stamboomonderzoek.

Wat zijn akten van de Burgerlijke Stand?

De Burgerlijke Stand is in Nederland in 1811 door de Fransen ingevoerd. Er werd één register aangelegd voor de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. In 1812 kwamen er afzonderlijke registers per aktesoort. In de Franse tijd (tot 1814) werden de akten in het Frans opgemaakt.

In de akten van de Burgerlijke Stand worden de belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven vastgelegd: geboorte, huwelijk(en), eventuele scheiding(en) en overlijden. In de akten vindt u de familienamen en voornamen, ouders en plaats/datum/tijdstip van geboorte, huwelijk of overlijden. Ook de aangever van een geboorte of overlijden en getuigen bij een huwelijk kunt u in de akten terugvinden.

Het belangrijkste gevolg van de invoering van de Burgerlijke Stand was dat iedereen een vaste spelling van de achternaam kreeg of, als je die niet bezat, een achternaam moest aannemen. Daardoor is het zoeken in de akten van de Burgerlijke Stand makkelijker dan in de doopboekentrouwboeken en begraafboeken.

Openbaarheid

De openbaarheid van de akten van de Burgerlijke Stand is aan wettelijke regels gebonden: geboorteakten zijn 100 jaar na het opmaken ervan openbaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar.

Zoeken naar akten van de Burgerlijke Stand

Via de websites van Wiewaswie en het Gelders Archief kunt in de openbare akten van de Burgerlijke Stand van Nijmegen en omliggende gemeenten zoeken. Het Gelders Archief probeert zo snel mogelijk de akten die openbaar worden online te plaatsen, maar loopt daarbij altijd een aantal jaren achter.

Wilt u een akte inzien die wel openbaar is, maar nog niet online staat? Neem dan contact op met het Gelders Archief. Scans van de meest recente openbare Nijmeegse akten, die nog niet digitaal via het Gelders Archief te bekijken zijn, kunt u ook inzien op computers in onze studiezaal.

De meest recente openbare akten van de omliggende gemeenten kunt u meestal in origineel inzien in onze studiezaal. De nog niet openbare registers bevinden zich in het gemeentehuis van de betreffende gemeente.

Meer informatie

In de onderzoeksgids Burgerlijke Stand van het Gelders Archief vindt u meer informatie over het zoeken door de akten van de Burgerlijke Stand bij het Gelders Archief. Op de themapagina Burgerlijke stand op de website van het Centrum voor Familiegeschiedenis (CBG) vindt u meer achtergrondinformatie over de Burgerlijke Stand. Ook kunt u kijken op de pagina Naamsaanneming van website 'Uit de Oude Koektrommel' voor meer uitleg.