Wij beheren naast de archieven van de gemeente Nijmegen ook veel andere Nijmeegse archieven.

Archieven Gemeente Nijmegen

U vindt bij ons de volgende Nijmeegse gemeentelijke archieven:

Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB-boeken)

De DTB-boeken bevinden zich in een apart archief: Retroacta van de Burgerlijke Stand. De boeken kunt u doorzoeken via het zoekscherm Personen en locaties in de Digitale Studiezaal. Vervolgens vinkt u de bron 'Geboorte' en/of 'Huwelijk' en/of 'Overlijden' aan. De boeken zelf kunt u op microfiche in de studiezaal inzien.

Burgerlijke stand en bevolkingsregisters

Ook de registers van de burgerlijke stand bevinden zich in een apart archief: Registers van de Burgerlijke Stand Nijmegen. De aktes zelf kunt u, voor zover openbaar, op microfiche of digitaal inzien in de studiezaal. Voor indexen op de burgerlijke stand kunt u gebruik maken van Wiewaswie of van de website van het Gelders Archief.

De bevolkingsregisters zijn ook in een apart archief opgenomen: Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen. Een groot deel van de registers, van 1820 tot 1910, kunt u doorzoeken en inzien via het zoekscherm Personen en locaties in de Digitale Studiezaal. Vervolgens vinkt u de bron 'Bevolking' aan. De overige registers kunt u doorzoeken en inzien op microfiche in de studiezaal.

Bouwtekeningen

In het Digitaal Gebouwen Dossier van de gemeente Nijmegen kunt u de bouwtekeningen van bestaande Nijmeegse panden opzoeken per adres.

Bouwvergunningen van niet meer bestaande panden en enkele 19de-eeuwse panden zijn opgenomen in collectie 1335, Bouwvergunningen Gemeente Nijmegen (1816-2005). In deze collectie bevinden zich ook de aanvraag- en vergunningsdocumenten van tussen 1903 en 1945 gebouwde en nu nog bestaande panden. U kunt de bouwvergunningen op adres zoeken via het zoekscherm Bouwvergunningen in onze Digitale Studiezaal.

Andere Nijmeegse archieven

Naast gemeentelijke archieven vindt u bij ons veel archieven van onder andere Nijmeegse families, verenigingen, scholen, bedrijven en kerken. Veel geraadpleegde archieven zijn het rechterlijk archief en de notariële archieven. In de Digitale Studiezaal vindt u een volledig overzicht van alle Nijmeegse archieven die we in huis hebben.