Op 14 september is een groot citizen science project gestart waarin historici samen met vrijwilligers de gehele Surinaamse bevolking tussen 1830 en 1950 in kaart gaan brengen. De historici willen zo meer inzicht krijgen in de doorwerking van de slavernij en de koloniale tijd in de Surinaamse samenleving.

Surinaamse burgerlijke stand

Vanaf 1828 was het in Suriname verplicht om de geboorten, huwelijken en overlijdens van alle (vrije) mensen aan te geven, net als in Nederland. Deze aangiften vormen samen de burgerlijke stand. Het archief wordt bewaard in het Nationaal Archief Suriname. De aktes zijn gescand.

Het digitaal beschikbaar maken van de Surinaamse burgerlijke stand maakt het veel gemakkelijker om de levens van Surinamers in de negentiende en twintigste eeuw zichtbaar te maken. Dat is belangrijk voor familieonderzoek en voor de wetenschap: door deze gegevens te koppelen met het slavenregister kunnen we veel over de levens van mensen in Suriname in de 19e eeuw en de gevolgen en nawerking van slavernij in een koloniale samenleving.

Op basis van een complete inventarisatie van de burgerlijke stand van Suriname uit de periode van 1830 – 1950 willen de onderzoekers het netwerk van Surinaamse samenleving in kaart brengen. Met behulp van akten van geboorte, huwelijk en overlijden krijgen ze inzicht in zaken zoals de geletterdheid van mensen, hun beroep en hun relaties tot elkaar.

Het project bouwt voort op de reeds online beschikbaar gemaakte Surinaamse slavenregisters. Ook nu zal het resultaat weer online gepubliceerd worden voor een breed publiek. Het project is een samenwerking tussen historici van de Radboud Universiteit, de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Nationale Archieven van Suriname en Nederland.

Helpt u mee?

300.000 historische documenten van de burgerlijke stand uit de toenmalige kolonie Suriname moeten worden ontcijferd. Het gaat om geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes die wel zijn gedigitaliseerd, maar die niet doorzoekbaar zijn.

Vrijwilligers moeten de documenten daarvoor ontcijferen en invoeren. Maar dat ontcijferen is niet eenvoudig; het taalgebruik op de aktes is niet van deze tijd en de handschriften zijn soms moeilijk leesbaar.

Wilt u meehelpen met het invoeren van deze registers? Kijk dan op https://hdsc.ning.com/ voor alle informatie over dit project.

Kijk hier voor een overzicht van alle activiteiten.