Erfgoed Gelderland en Wikimedia Nederland zijn in 2017 gestart met het project Wikipedian in Residence Gelderland. Afgelopen najaar heeft het Regionaal Archief Nijmegen daarom een wikipedian in residence, Michelle van Lanschot, op bezoek gehad. Zij is een specialist op Wiki-gebied en heeft ons geholpen om de mogelijkheden van Wikimedia voor ons archief te onderzoeken.

Wikimedia

Als je op internet informatie zoekt kom je al snel terecht op Wikipedia, de welbekende online encyclopedie. Andere belangrijke maar minder bekende platforms van de Wikimedia Foundation zijn Wikimedia Commons (de beeldbank) en Wikidata (de database). Deze platforms zijn tegenwoordig belangrijke onderdelen van het moderne media- en kennislandschap. Het Regionaal Archief Nijmegen stelt zich altijd tot doel om de vindbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van haar collectie te vergroten. De Wiki-platforms kunnen hierbij van nut zijn.

Wikipedian in Residence Gelderland

Erfgoed Gelderland en Wikimedia Nederland zijn in 2017 gestart met het project Wikipedian in Residence Gelderland. Afgelopen najaar bezocht wikipedian in residence Michelle van Lanschot ons archief enkele malen en organiseerde ze Wiki-Colleges waar ook andere archieven aan deelnamen. Met haar hulp hebben we bijvoorbeeld de mogelijkheden van Wikidata onderzocht voor onze archiefinstelling en hebben we werk gemaakt van het beschikbaar stellen van een deelcollectie van onze Beeldbank via Wikimedia Commons.

Beeldmateriaal op Commons

Met behulp van speciale software hebben we nu meer dan 3500 foto’s (en bijbehorende gegevens) kunnen uploaden uit de rijke fotocollectie van Fotopersbureau Gelderland. De foto’s zijn eerder al vrijgegeven onder de Creative Commons-licentie CC BY-SA. De foto’s zijn nu beschikbaar in Wikimedia Commons, onder de categorie 'Media from Regionaal Archief Nijmegen'. Sommige foto’s werden al snel als illustratie toegevoegd aan Wikipedia-artikelen, bijvoorbeeld in een artikel over een treinramp bij Nijmegen in 1979. Onze hoop is dat er volop gebruik zal worden gemaakt van ons materiaal. Dit smaakt in ieder geval naar meer!

De foto van het treinongeluk van 30 augustus 1979, gebruikt bij het artikel erover op Wikipedia, F53943, CC-BY-SA J.F.M. Trum - Fotopersbureau Gelderland