De afgelopen weken kon u kennis maken met bijzondere archiefstukken uit de, voor velen onbekende, waterschapsarchieven. Ter afsluiting leest u vandaag over een inwonerslijst van Wamel uit 1709: een prachtige genealogische bron!

Wamel

Het dorp Wamel maakte sinds de late Middeleeuwen onderdeel uit van het Ambt van Tussen Maas en Waal. De ambtman was belast met de criminele rechtspraak en was als dijkgraaf ook het hoofd van het waterschap: de dorpspolder Wamel. De schout en de buurmeesters droegen verantwoordelijkheid voor de lokale waterstaatszorg en algemene bestuurszaken. Later kregen zij ook taken op het gebied van belastinginning.

Inwonerslijst

In het archief van de voormalige dorpspolder van Wamel vinden we daarom een lijst met inwoners ‘soo als tegen woordigh bij leven sijn’ op 20 april 1709. Deze lijst is waarschijnlijk opgesteld door de buurmeesters Peter Petersen Brandts en Reijer Gijsberts, die als laatsten op de lijst worden genoemd. Vermoedelijk is deze lijst opgesteld voor een bepaald soort belasting.

Een deel van de eerste pagina van de inwonerslijst van Wamel, 1709

Meerdere en Mijndere aerbeijders

Opvallend is namelijk dat de inwoners van Wamel in verschillende categorieën zijn verdeeld. Jacob Samuels valt in de categorie ‘Meerdere aerbeijders’, terwijl Willem Jacobs, van beroep doodegraver, in de categorie ‘Mijndere aerbeijders’ valt. Er waren ook een groot aantal weduwen, die als aparte categorie zijn opgenomen.

Meer informatie

Bent u benieuwd of een van uw voorouders op de lijst staat? Voor Zoeklicht zonder Grenzen (1990) schreef A. H. A. M. Tielen een artikel over deze inwonerslijst. Achteraan het artikel staat een volledige transcriptie van de inwonerslijst.

U kunt de inwonerslijst ook bij ons in de studiezaal bekijken. De inwonerslijst bevindt zich in het archief van de Dorpspolder Wamel, inventarisnummer 11783.

Het Waterschap Rivierenland bestaat in 2017 15 jaar. Dit waterschap heeft maar liefst 474 voorgangers! Wij hebben een deel van deze waterschapsarchieven in huis. Wilt u meer weten over de 474 voorgangers? Kijk dan eens in de waterschapsstamboom van het Regionaal Archief Rivierenland.