De komende weken kunt u kennis maken met bijzondere archiefstukken uit de, voor velen onbekende, waterschapsarchieven. In dit blog leest u over de rekeningen aan de Fransen, die een bijzonder inkijkje geven in het dorpsleven van Appeltern aan het einde van de achttiende eeuw.

Franse troepen

In oktober 1794 trokken de Franse troepen op naar Nijmegen. Er werd flink gevochten in het Land van Maas en Waal, waaronder bij het dorp Appeltern. De Franse troepen waren in veel grotere getalen aanwezig dan de Engelsen en het Emigrantenleger en al snel kwam het Land van Maas en Waal in Franse handen.

Rekeningen

De schade die de Fransen hadden aangericht, werd door de inwoners van Appeltern in rekening gebracht, net als ‘hetgeen verder haar is ontnoomen in den laatste gehouden oorlog’. Per inwoner werd de schade in guldens opgemaakt. Deze rekeningen geven een bijzonder inkijkje in het leven van de inwoners van Appeltern in deze oorlogstijd en geven een idee van de schade die in deze periode is geleden.

Bladzijde uit de rekeningen aan de Fransen, met per inwoner van Appeltern de schade in guldens

Sluis

Er is een aparte rekening opgemaakt voor het in orde brengen van de sluis. De Prins van Oranje had namelijk bevolen dat de sluisdeuren weggehaald moesten worden, en daar had sluiswachter Tillemans gehoor aan gegeven. Op order van een Franse generaal werd de sluis weer in orde gemaakt: ‘Op order van den France Generaal [...] heeft den sluijswagter A. Tillemans de sluijs deuren der Appelterense sluijs, die op order van den prins van Orance waaren afgenoomen en weggeworpen weer moeten laaten hangen en in order brengen.’

De rekening over de sluis van Appeltern

Meer informatie

De rekeningen aan de Fransen bevinden zich in het archief van de Dorpspolder Appeltern, inventarisnummer 1936.

Het Waterschap Rivierenland bestaat in 2017 15 jaar. Dit waterschap heeft maar liefst 474 voorgangers! Wij hebben een deel van deze waterschapsarchieven in huis. Wilt u meer weten over de 474 voorgangers? Kijk dan eens in de waterschapsstamboom van het Regionaal Archief Rivierenland.