In 1903 werd in Ubbergen het katholieke meisjespensionaat Notre Dame des Anges gesticht door Franse nonnen. Het heeft tot begin jaren ’70 gefungeerd als meisjespensionaat. Een selectie uit de fotoalbums van een van de nonnen die lange tijd aan het pensionaat verbonden was, kunt u nu bekijken via onze Digitale Studiezaal.

Oprichting

De Franse zusters Kanunnikessen van Sint Augustinus ontvluchtten aan het begin van de twintigste eeuw hun vaderland vanwege de antiklerikale wetten die daar waren uitgevaardigd. Zij betrokken in 1903 het complex in Ubbergen en vestigden er een pensionaat met Franstalig onderwijs voor meisjes van gegoede huize: Notre Dame des Anges.

Jean Bosco

In 1925 werd Maria Quant (1909-2001), dochter van een Haagse wethouder en handelaar, pensionaire op Notre Dame des Anges. In 1931 deed zij haar eeuwige professie en nam de naam Jean Bosco aan. Omdat de school nog een geschiedenisdocente nodig had, bepaalde de congregatie dat zuster Jean Bosco dat moest worden. Hoewel geschiedenis niet haar grote passie was en lesgeven nog minder, slaagde zij in 1940 voor haar MO geschiedenis en gaf vervolgens jarenlang geschiedenisles.

Maria Quant, kort voordat zij als mère Jean Bosco in het klooster trad, 1929 (F9859)

MMS

Na de oorlog werd Notre Dame een MMS, waar de zusters moesten wennen aan de groeiende afstand tussen hen en de leerlingen. In de jaren ’60 en ’70 namen de zusters één voor één afscheid van de school. In juni 1972 verkoopt de congregatie het Notre Dame-complex aan de textielfabrikant H.C. van Reyendam, die het de naam De Refter geeft. In 1973 werd aan de Kasteelselaan een nieuw schoolgebouw ingewijd, waarbij zuster Jean Bosco de eerste steen had gemetseld. Tot haar pensioen in 1974 bleef zij geschiedenisdocente. Zij was toen de enige zuster die in Ubbergen nog op de havo heeft gewerkt.

Foto's

Omstreeks 1990 schonk mère Jean Bosco de albums met foto’s van haar Notre Dame-tijd uit haar privébezit aan de woon-werkgemeenschap De Refter. Jet van Heijster, sinds 1977 woonachtig in De Refter en tevens werkzaam bij het Regionaal Archief, maakte een brede selectie uit dit fotomateriaal en beschreef het voor de beeldbank.

De circa 270 afbeeldingen geven een goed beeld van het dagelijkse leven in het pensionaat. Mère Jean Bosco had haar albums grotendeels samengesteld uit foto’s die zij had gekregen van voormalige pensionaires. Eén van hen was Adine van Houten, van wie Jean Bosco een schetsboek kreeg dat getekend verslag doet van Adine’s persoonlijke belevenissen op Notre Dame.

‘Ja zuster, ik sta op’ uit het schetsboek van Adine van Houten, 1942 (F9761)

Bron: R. Wolf, Notre Dame des Anges 1903-2003. Tout droit en tegendraads, Nijmegen 2003.

Kijk hier voor alle blogs van het RAN.