De komende weken kunt u kennis maken met bijzondere archiefstukken uit de, voor velen onbekende, waterschapsarchieven. Als eerste vertellen wij u meer over de Landbrief uit 1580, bijzonder door het grote zegel.

De Landbrief uit 1580

In de zestiende eeuw maakten de geërfden en heren van de Ooijpolder ruzie over de waterstaatswerken. Steeds vaker kwamen zij afspraken over het onderhoud niet na. De Ooijpolder overstroomde hierdoor regelmatig. Om dit probleem op te lossen, greep een Nijmeegse magister in.

Op 15 augustus 1580 werd de oorkonde van de Circul van de Ooij, oftewel de ‘Landbrief’, uitgevaardigd door het Hof van Gelre. Deze oorkonde bevat sancties wanneer de geërfden en heren de afspraken over het onderhoud niet nakwamen. De landbrief werd vanaf de zeventiende eeuw bewaard in een blikken trommel met een groen klavertje, het wapen van de polder.

Het zegel

Aan de oorkonde werd een zegel bevestigd om de afspraak te bevestigen en om de echtheid van de oorkonde te waarborgen. De partijen moesten de gemaakte afspraken natuurlijk nakomen. Hoewel het zegel niet meer in al te beste staat is, kunnen we er wel veel informatie uit halen.

Het zegel

Het zegel is opvallend groot, namelijk 98 millimeter. Op het zegel staat dan ook niemand minder dan vorst Filips II (1527-1590), want in die tijd handelde het Hof van Gelre namens Filips II. Hij zit op een steigerend paard en heeft een zwaard in zijn rechterhand.

Meer informatie

Deze landbrief bevindt zich in het archief van het Polderdistrict Circul van de Ooij (1580-1958), inventarisnummer 103. De blikken trommel heeft inventarisnummer 2777. 

Het Waterschap Rivierenland bestaat in 2017 15 jaar. Dit waterschap heeft maar liefst 474 voorgangers! Wij hebben een deel van deze waterschapsarchieven in huis. Wilt u meer weten over de 474 voorgangers? Kijk dan eens in de waterschapsstamboom van het Regionaal Archief Rivierenland.