Bij het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) werken zo’n 50 vrijwilligers. Een van hen is Jacqueline. Ze is al vrijwilliger bij ons sinds 2005.

Affichecollectie

Jacqueline is heel deskundig in het beschrijven en catalogiseren van onze omvangrijke en heel diverse affichecollectie. Deze collectie omvat ruwweg 100 jaar aan affichemateriaal. Uiteenlopend van affiches voor theater en filmvoorstellingen. Popconcerten in Doornroosje en posters die aandacht vragen voor protest - en emancipatiebewegingen.

Protest tegen kerncentrale Dodewaard - Joy Division treed op in Doornroosje, 1980
Protest tegen kerncentrale Dodewaard (1000.564) - Joy Division in Doornroosje, 1980 (1980.60)

Propaganda in Het Derde Rijk

Een heel bijzonder onderdeel zijn de propaganda-affiches afkomstig uit de Collectie Tweede Wereldoorlog. Deze affiches zijn voor het regime van het Derde Rijk een belangrijk instrument om de boodschap op een groot publiek over te brengen.  In het eerste oorlogsjaar mogen de burgemeesters nog zelf beslissen of ze de Duitse propaganda-affiches ophangen. Maar vanaf 19 juli 1941 gaat de maatregel van het ‘Aanbrengen van aanplakbiljetten van politieke strekking’ in, met voorschriften voor aanplakgelegenheden. Het aanplakken wordt een verplichting. Landelijk zorgen negen grote reclamebureaus voor de verspreiding ervan.

Sommige affiches zijn specifiek op Nijmegen gericht, zoals de affiches die gemaakt worden na het bombardement van 22 februari 1944.

Propaganda voor werken in Duitsland  - Het bombardement op Nijmegen
Werken in Duitsland (3000.152) - Het bombardement op Nijmegen (3000.170)

 

Jacqueline heeft over de propaganda-affiches een verhelderende “hand-out” geschreven die gratis verkrijgbaar is in de studiezaal van het RAN.

Boekbinden

Naast de affichecollectie houdt Jacqueline zich bezig met boekbinden. Stukgelezen boeken uit de bibliotheek worden door haar hersteld. Tijdschriften tot mooie handzame boeken ingebonden. Het is een heel precies werkje. Een fout is zo gemaakt. Een afwijking van een millimeter in het begin kan resulteren in een scheef boek. Maar niet bij Jacqueline. Ze werkt heel nauwkeurig en haar boeken komen dan ook altijd kaarsrecht vanonder de pers.