Uitgeverij SUN, de Socialistische Uitgeverij Nijmegen, was een typisch Nijmeegs bedrijf met een landelijke uitstraling. Vanaf de oprichting in 1969 tot de overgang naar uitgeverij Boom in 2002 was de SUN in Nijmegen gevestigd aan de Bijleveldsingel. De stafleden woonden in Nijmegen en hadden hier gestudeerd.

Uitgaven van de SUN

Met de oprichting kwam de SUN tegemoet aan dringende vragen die binnen de Nijmeegse studentenbeweging bestonden. Onder studenten was er namelijk grote behoefte aan boeken waarmee zij hun kritische houding konen onderbouwen. Vanaf het begin heeft de SUN zich gericht op een links, progressief, intellectueel publiek dat in heel Nederland, maar vooral in universiteitssteden te vinden was.

In de eerste tien jaar van het bestaan van de SUN hadden de uitgegeven boeken dan ook een maatschappijkritische, vaak ook marxistische inslag. Daarna bestreken ze een breed scala aan onderwerpen: architectuur, cultuur, filosofie, geschiedenis, kunst, literatuur, politiek, religie en – als vreemde eenden in de bijt – wandelen en fietsen.

Twee uitgaven van de SUN: Van Achilles tot Zeus en Inleiding in de Marxistiese ekonomie

Archeologie van het archief

Een goede manier om het SUN-archief te beschrijven is de archeologische: laag na laag wordt zo onthuld.

De bovenste laag zijn natuurlijk de publicaties: ongeveer 750 boeken en 10 tijdschriften (zoals Te Elfder Ure, Tijdschrift voor Vrouwenstudies en Oase, Tijdschrift voor Architectuur).

De tweede laag omvat de recensies die SUN-staflid Margreet Flink ruim dertig jaar nauwkeurig heeft bijgehouden, soms vele tientallen per boek. Een deel van die recensies zijn eenvoudige aankondigingen, andere plaatsen het besproken boek in zijn context: de ontwikkeling van de auteur of de positie binnen het debat.

In de derde laag treffen we stukken aan die betrekking hebben op de totstandkoming van de boeken. Van een aantal boeken bestaan afzonderlijke dossiers, maar de meeste stukken die tot deze laag horen, zijn te vinden in de lange series brieven van de SUN-redacteuren Hugues Boekraad, Henk Hoeks en Wilfried Uitterhoeve. Ze corresponderen met (potentiële) auteurs over hun projecten en met buitenlandse uitgevers over vertalingen.

V.l.n.r. Henk Hoeks, redacteur SUN, Gerard Lemmens, directeur van het Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan en graficus Gerd Arntz bij de presentatie van zijn boek 'De tijd onder het mes. Hout en linoleumsneden 1920-1970' (1988).

Dalen we nog een laag verder af, dan belanden we bij het uitgeefbeleid. Dit werd besproken in de redactievergaderingen, maar ook in het stichtingsbestuur en in de SUN-staf (de genoemde personen plus eindredacteur Mayke van Dieten en directeur Sjef van de Wiel).

In de onderste laag vinden we stukken over de bedrijfsgeschiedenis in strikte zin: de financiële resultaten, de huisvesting en de strategische koerswijzigingen (bijvoorbeeld om de SUN van een linkse, maatschappijkritische uitgeverij om te vormen in een progressieve, culturele uitgeverij).

Rob Wolf

Het inventaris van de SUN is nu toegankelijk via onze Digitale Studiezaal. Kijk voor de uitgebreide inleiding op het archief in het artikel Socialistische Uitgeverij Nijmegen op de website van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.