De bewaard gebleven registers van leningen van de Nijmeegse Hulpbank, van 1870 tot 1928, zijn digitaal toegankelijk gemaakt door het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). 

Doel en geschiedenis Nijmeegse Hulpbank

De Hulpbank werd op 1 juli 1862 officieel opgericht. De bank had als bedoeling armoede onder arbeiders en kleine zelfstandigen te voorkomen, en hen te beschermen tegen woekeraars. Het eerste jaar verstrekte de Hulpbank 18 leningen, in 1872 waren het er al 407. Daarna nam het aantal leningen weer wat af tot rond 330. Tot 1916 schommelde het aantal tussen 189 (in dat laatste jaar) en 559, en tot aan de Tweede Wereldoorlog lag het aantal leningen ongeveer tussen 145 en 240. Na de Tweede Wereldoorlog daalde het aantal leners waarschijnlijk verder. In een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in 1969 viel het besluit om de Hulpbank op te heffen. 

Scans

De registers zijn interessant voor lokaal sociaaleconomisch onderzoek, maar natuurlijk ook voor genealogen. Elk register begint met een alfabetische namenlijst, waardoor je snel kunt zien of iemand met jouw familienaam in het register voorkomt. De registers zijn hier digitaal door te bladeren.

Achtergrondinformatie

Meer weten over de geschiedenis van de (Nijmeegse) Hulpbank? Zie onderstaande open access artikelen van Christiaan van Bochove en Amaury de Vicq:

Lees hier alle blogs van het RAN.