Jezelf oud schrift leren lezen kan nu ook digitaal met archiefbronnen uit het Regionaal Archief Nijmegen. Op de website watstaatdaer.nl vind je zo’n twintig teksten waarmee je je kennis van oude handschriften kunt verbeteren. De teksten gaan over hele verschillende onderwerpen, van ambtelijke saai tot hartstochtelijke liefde.

Pittig

Ga aan de slag met een middeleeuwse oorkonde uit een nonnenklooster, een verdrag met Keulen en een kladje uit het schepenarchief. De oorkonde met gekke afkortingen, het verdrag in het gotische breukschrift en een notitie in een ogenschijnlijk krabbelig handschrift. Zeker, ze lijken even pittig, maar wie er aan begint merkt dat wat op het eerste gezicht lastig lijkt toch vlot te leren is. Lees hoe de nonnen over de Turken denken, hoe Keulen en Nijmegen hun handel regelen en hoe een losbol door zijn moeder aan banden wordt gelegd.

Lambert Biesman

Bijzonder oefenobject is een brief die de Nijmeegse burgemeesterszoon Lambert Biesman in de voorbereiding van de eerste Nederlandse Indiëvaart naar zijn familie stuurde. In een keurig handschrift vertelt hij hoe hij trots van plan is in twee jaar een reis naar de Oost te maken waar de Portugezen vroeger wel drie jaar voor nodig hadden. En natuurlijk is het ook nog wel fijn dat de familie hem nog wat spullen, zoals slaapmutsen stuurt naar de tussenstop in Engeland.

Pruisische bronnen

Natuurlijk mogen bij oefenteksten uit Nijmegen documenten in het ‘Duitse schrift’ niet ontbreken. Dit schrift ontwikkelde zich vanaf de zestiende eeuw uit het middeleeuwse gotische schrift. Wie in Nijmegen onderzoek doet komt het tegen in Duitse, vooral Pruisische bronnen, maar ook in stukken van inwoners van de stad. Ronduit dramatisch is een hartstochtelijke liefdesverklaring van een Duitse militair die zijn liefde, zelfs in bloed, verklaart aan zijn hospita. Dat liep niet goed af, maar wie weet helpt de dramatiek en spanning bij het doorgronden van het schrift.

Kermis afgelast

Al oefenend kom je ook nog leuke feitjes te weten over de geschiedenis van Nijmegen. Wist je bijvoorbeeld dat de kermis al eens eerder is afgelast vanwege een besmettelijke ziekte? In 1664 schreef het stadsbestuur aan de leden van het Brouwersgilde dat; “diverse naburige Steden ende plaetsen door Godt almachtigh met de bedroeffde en contagieuse sieckte der pestilentie jamerlijck besocht sijn” en dat er daarom ter bescherming van de stad en haar inwoners; “geenen Kermis voor dit Jaar binnen dese Stadt gehouden sall worden.” Ook deze brief staat op watstaatdaer.nl.
Dus veel oefenplezier en vergeet je niet aan te melden voor de nieuwsbrief.

Kijk hier voor alle blogs van het RAN.