Altijd al eens het oude schrift willen leren lezen met oude Nijmeegse teksten? Vanaf nu kan dat online. Het Regionaal Archief Nijmegen neemt deel aan de landelijke paleografiesite Watstaatdaer. Lees bijvoorbeeld eens een burgerbrief.

Voor handel en oude dag

Burgerbrieven dienden Nijmeegse burgers tot nut in hun werk en voor hun oudedagvoorziening. Mannen verwierven het burgerrecht na instemming van het stadsbestuur en na betaling van een vast bedrag. In de raadssignaten en stadsrekeningen van het archief van het stadsbestuur zijn de besluiten en afdrachten te vinden. Het burgerrecht van de man gold ook voor zijn familie en nakomelingen. Door het stadsbestuur uitgereikte burgerbrieven konden door Nijmeegse handelaren gebruikt worden voor vrijstelling bij tollen buiten de stad. En voor de oude dag waren deze brieven voor de familie van belang voor toegang tot het Oud Burgeren Gasthuis.

Watstaatdaer

Vanaf nu kunt u online oud schift oefenen met de burgerbrief van de familie Berndts (Oudburgers). Koopman Willem Berndts ontving de brief in 1635. De vrouw van (vermoedelijk) zijn kleinzoon kon er in 1723 een plaats in het Oud Burgeren Gasthuis mee verwerven. Lees de brief op Watstaatdaer! En wie klaar is met de burgerbrief kan verder oefenen met teksten over Nijmeegse Indiëvaarders, middelen tegen besmetteljke ziekten, losbandige zonen en polderbesturen in bange tijden. Wil je het eens proberen? Kijk op Watstaatdaer.

Oud Burgeren Gasthuis

Het Oud Burgeren Gasthuis vierde op 24 mei haar 430 jarig bestaan. In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis laat de jarige in de tentoonstelling OBG 430 jaar (tot en met 24 juni 2022, erna verhuist de tentoonstelling naar het OBG zelf) zien hoe er in de loop der eeuwen voor Nijmeegse burgers is gezorgd en wat er veranderde. Wie wil weten of zijn familie tot de Nijmeegse burgerij hoorde kan informatie opvragen bij de genealogen van Het Kwartier van Nijmegen. De archieven van het Oud Burgeren Gasthuis en het stadsbestuur zijn voor onderzoek te raadplegen bij het Regionaal Archief Nijmegen. 

Kijk hier voor alle blogs van het RAN.