De rubrieken Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting van het archief van de Secretarie gemeente Nijmegen, 1810-1946, zijn nu beschikbaar.

Ruimtelijke ordening

De rubriek Ruimtelijke ordening bevat onder andere een groot aantal kaarten met bijbehorende stukken van de uitbreidingsplannen van de stad Nijmegen. Ook vindt u in deze rubriek het plan Sanering Oude Stad (het SOS-plan). Deze rubriek geeft een goed beeld van de stedelijke ontwikkeling van Nijmegen.

Kaart met het Uitbreidingsplan van Nijmegen, 1919. Op dit gedeelte is onderaan de Indische Buurt te zien, met in het midden de Kazernes aan de Groesbeekseweg (L45336).

Volkshuisvesting

De rubriek Volkshuisvesting bevat onder andere gegevens over eisen aan woningen en andere gebouwen (zoals bouwverordeningen en sloopvergunningen), de verbetering van woontoestanden (waaronder onbewoonbaarverklaring van woningen en aanschrijvingen van eigenaren van woningen), de voorziening in de woningbehoefte en de bemoeienis met de bestaande woningvoorraad. De rol van de gemeente Nijmegen met betrekking tot de volkshuisvesting kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van twee archiefstukken.

Woningen van alleenstaanden

In een brief van 27 mei 1931 van de directeur van Bouw en Woningtoezicht concludeert de Gezondheidscommissie dat het bewonen van woningen door alleenstaanden vaak te wensen overlaat. ‘Wie mocht menen, dat alleenwonende mannen meestal in een vervuilde omgeving wonen, mag die mening herzien ten behoeve van tal van alleenwonende vrouwen, waar het soms nog veel erger is.’ De directeur van de Gezondheidscommissie wijst er bovendien op dat er eerst nog 'tal van woningen voor gezinnen beschikbaar moeten zijn', voordat er gedacht kan worden aan het bouwen van woningen voor alleenstaanden.

Het hoofdgebouw en de klokkentoren van het Kasteel Bat-Ouwe-Zate rond 1860, F47511

Bouwvalligheid van kasteel Bat Ouwe Zate

In een brief van 1 september 1869 adviseert de gemeentearchitect het gemeentebestuur om herstelwerkzaamheden uit te laten voeren aan de grote toren van het bouwvallige kasteel Bat Ouwe Zate, ook wel bekend als kasteel Hallo. Het water loopt de toren in en dat brengt gevaarlijke situaties met zich mee. De toren moet worden afgebroken óf hersteld, 'om zoodoende te voorziene ongelukken voor te komen.'

Het archief inzien

De beschrijvingen van de rubrieken Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting van het archief van de Secretarie gemeente Nijmegen, 1810-1946, zijn nu te raadplegen via onze digitale studiezaal. De archiefstukken kunt u tijdens openingstijden inzien in onze studiezaal.

Kijk hier voor alle blogs van het RAN.