Ieder jaar op 1 januari worden nieuwe stukken uit ons archief openbaar. De eerste werkdag van het nieuwe jaar heet daarom Openbaarheidsdag. Zodra we in 2021 weer opengaan kunt u de stukken bij ons in de studiezaal na aanvraag inzien.

Het volledige overzicht van de archiefstukken in het Regionaal Archief Nijmegen die per 1 januari 2021 openbaar worden vindt u in de lijst met bestanddelen openbaar per 01-01-2021 (pdf, 839 Kb). Ongeveer 150 stukken worden openbaar. U kunt ze zonder beperkingen inzien zodra onze studiezaal in 2021 weer opengaat. De stukken zitten in archieven van onder meer gemeentelijke organisaties, kerken en parochies, scholen, een zangvereniging… en een interessant familiearchief.

Tweede Wereldoorlog in de regio en de stad

Een aantal stukken komt uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Wamel correspondeert in 1942-1945 met hogere overheden over de tewerkstelling van gemeentepersoneel in Duitsland. Braaf geeft Wamel het hele personeelsbestand op. Er zijn al enkele ambtenaren in Duitsland aan het werk. De gemeente merkt op dat zij noodlijdend is en een minimale bezetting heeft. Kortom: Wamel kan geen personeel missen.

Mappen vol correspondentie bevat het archief van de Vluchtelingencommissie Nijmegen. Deze was in de periode na de bevrijding in september 1944 verantwoordelijk voor schuilkelders en evacuatieadressen, en de mensen die er gebruik van maakten. Wat is er zoal te vinden in deze correspondentie, die gedeeltelijk openbaar wordt? Uit veel papieren komen schrijnende situaties naar voren, van families die alles zijn kwijtgeraakt en onderdak zoeken. Er zitten ook lichtere stukken tussen. Zoals een verslag uit juni 1945 door vluchtelingencommissaris Bruens van een controle van het klooster Albertinum. Hier worden nachtlogés opgevangen die geen ander slaapadres hebben. In de praktijk blijkt echter iedereen hier te kunnen overnachten. ‘Het volgende moge misschien eenigszins minder parlementair zijn uitgedrukt’, schrijft Bruens, ‘maar het is slechts de volle waarheid: Albertinum heeft het karakter van klooster (…) verloren en heeft meer het aanzien van een ‘Publiek Huis’ verkregen.’

Het archief van de parochie Maria Geboorte in Lent bevat onder andere een handgeschreven briefje uit april 1945. Zuster Consolata wenst de pastoor vanuit huis Waalheuvel in Ubbergen een zalig paasfeest en verhaalt wat over de omstandigheden rond haar standplaats. Onder andere over de geëvacueerde inwoners van Beek: ‘(…) dezer dagen mogen ze terug komen, maar vinden niet veel moois terug’.

Familie Ivens/Nooteboom

Uit het archief van de familie Ivens/Nooteboom worden vele brieven en briefkaarten openbaar. De meeste zijn gericht aan Thea Ivens, een jongere zus van de beroemde cineast Joris Ivens. Ze was getrouwd met Uri Nooteboom, die in 1944 hoofdredacteur van De Gelderlander werd en in april 1945 door een Duitse scherpschutter werd gedood. Thea was maatschappelijk betrokken en op veel terreinen actief in de stad. De brieven – veelal van haar kinderen – en ook enkele interviewverslagen bieden een blik in haar persoonlijke leven.