Via onze bibliotheekcatalogus kunt u tientallen rapporten over archeologische opgravingen in en om Nijmegen digitaal bekijken. Nu komen daar nog eens 30 rapporten bij. Ze geven een gedetailleerd beeld van de duizenden vondsten die sinds 2009 zijn gedaan. Die vertellen ons veel over de rijke geschiedenis van deze stad.

Het gaat om rapporten uit de reeks Archeologische Berichten Nijmegen. De opgravingen zijn door gemeentelijke archeologen van Nijmegen gedaan in de jaren 2009-2018, de rapporten verschenen in 2017-2020. Het rapport over het archeologisch onderzoek bij De Bastei zit er bijvoorbeeld bij.

Veel opgravingen zijn gedaan in Lent, Ressen en in Biezen, rondom de Weurtseweg. Ook op het Valkhof vonden enkele kleine onderzoeken plaats. De vondsten (graven, aardewerk, muren, munten en andere sporen) worden in de rapporten uitgebreid gedocumenteerd en geplaatst in hun context. Ofwel: wat vertellen ze over de geschiedenis van de plek? Ze bieden nieuwe inzichten in het leven van lang geleden.

Hier vindt u alle gedigitaliseerde rapporten uit de serie Archeologische Berichten Nijmegen.