Er zijn weer nieuwe notariële akten toegevoegd aan de Digitale Studiezaal, met dank aan onze vrijwilligers. In totaal zijn er 13.505 nieuwe akten toegevoegd, met daaraan gekoppeld 27.515 personen. Deze akten kunt u laten digitaliseren op verzoek. 

Notarissen

De beschrijvingen van de akten van vier notarissen zijn nu toegevoegd aan de Digitale Studiezaal:

  • Notaris Vermasen (Lent) 1812-1831
  • Notaris Deurvorst 1850-1856
  • Notaris Robbers 1856-1871
  • Notaris Leopold 1905-1935

Notariële akten kunnen u meer inzicht geven in de familiegeschiedenis, belangrijke gebeurtenissen binnen families en de onderlinge relaties tussen leden van het gezin. U kunt zelf zoeken naar uw voorouders in de notariële akten. Vul in het zoekscherm Personen en locaties bij Persoon de naam in waarop u wilt zoeken, en kies onderaan bij bron voor 'Notarissen en schepenprotocol'.

Digitaliseren op verzoek

Een groot deel van het notarieel archief is gedigitaliseerd en kunt u al op onze website bekijken en downloaden. Wij zijn nu bezig met het digitaliseren van de overige notariële aktes die we in huis hebben. Op de pagina Notariële archieven in onze kennisbank staat volledig overzicht van de notariële archieven wij beheren en welke van deze archieven zijn gedigitaliseerd.

Wilt u scans van een akte uit een nog niet gedigitaliseerd notarieel archief hebben, dan kunt u dat per mail aanvragen. De uitleg staat op de pagina Digitaliseren op verzoek notarieel archief.