In Museum Kasteel Wijchen was begin dit jaar een tentoonstelling over middeleeuwse boeken. Nu is er een boekje verschenen over hoe zulke boeken letterlijk in elkaar zitten. Het werd geschreven door één van de vrijwilligers van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). In het RAN is het boekje in te zien.

Middeleeuwse boeken. Razend interessant voor historici, zult u denken. En dat is ook zo: ze geven ons informatie uit en over het grijze verleden. De nette handschriften – de boekdrukkunst was nog niet ontwikkeld – met soms prachtige illustraties stellen het beeld bij dat de meeste mensen van de middeleeuwen hebben. Het was zeker geen donkere periode in de geschiedenis. Sterker nog: Nijmegen bloeide op in die tijd.

Niet alleen de inhoud van middeleeuwse boeken is interessant. Ook de boeken zelf, als gebruiksvoorwerp en als drager van de informatie, zijn het bestuderen waard. Zo werden boeken op verschillende manieren gebonden. Ze werden voorzien van een kaft van perkament of met leer bespannen, al dan niet met metalen sloten en beslag. En met klavieren of een kolomwijswieltje kon je er snel iets in opzoeken.

Vrijwilliger Astrid Beckers-Enderman stelde over het ambacht van boeken maken in de middeleeuwen een tentoonstelling samen, die van november tot maart in Museum Kasteel Wijchen te zien was. Veel getoonde boeken kwamen uit de collectie van het RAN.

De tentoonstelling was van tijdelijke aard, het boekje Strengels & Letters. Boeken maken in middeleeuws Gelre is blijvend in te zien in de studiezaal van het RAN. Voor wie wil weten wie er allemaal werkten aan het maken van een boek, en wat een kolomwijswieltje nu precies is…