Er werken bij het Regionaal Archief Nijmegen 50 vrijwilligers. Eén van hen is Henny Franssen.  Hij werkt in de zogenaamde Raadssignatengroep. Deze groep indexeert gegevens uit de verslagen van de raadsvergaderingen van voor 1800. Vandaag vertelt hij zijn verhaal.


Schepenprotocollen

Toen ik begin 2006 het Regionaal Archief Nijmegen bezocht om de rekeningen van de Sint Stevenskerk uit de zestiende eeuw voor de Stevenskring te bestuderen, stond er een vriendelijke mijnheer achter mij, die zei: ’Ik zie dat je leuk met oud schrift bezig bent. Wil je niet bij ons in de werkgroep Schepenprotocollen komen meehelpen?’ ’Nou eh, ik weet niet of ik dat wel zou kunnen’ antwoordde ik. Maar de week daarop stond hij er wéér. Nico Hamers dus. Afijn, het kwam er op neer dat ik korte tijd  later gewoon door Nico als vrijwilliger bij het archief werd aangemeld. Nico hè. Daarmee was de zaak geregeld en ik ben hem er nog steeds dankbaar voor. De werkgroep Nijmeegse Schepenprotocollen werd in 1991 door de genealoog en historicus Nico Hamers in samenwerking met archivaris Govert Boomsma van het Archief opgericht, om de Schepenprotocollen uit het Oud Rechterlijk Archief van de stad te ontsluiten, zodat akten als overdrachten van onroerend goed,  pandveiligheden, volmachten, arresten en testamenten voor het publiek digitaal toegankelijk gemaakt konden worden.

Henny in 2007 aan het werk met de schepenprotocollen

Raadssignaten

Toen de Schepenprotocollen in 2016 waren afgewerkt, werd het project Raadssignaten opgestart; dat houdt in het indexeren van de notulen van de Stadsraad van vóór 1800. Onze werkgroep maakt voortdurend gebruik van elkaars kennis en ervaring om tot betere resultaten te komen. We doen dit voor ons plezier, maar ook om onszelf steeds verder te kunnen ontwikkelen.  Het boeiende aan Raadssignaten is dat je hierin allerlei zaken tegenkomt, die toen voor de stad van belang waren. Maatregelen om de toenemende vervuiling tegen te gaan door het aanstellen van extra stadsvegers, waarbij elke inwoner verplicht werd om zijn eigen stoep schoon te houden. Van het aanstellen van een nieuwe predikant tot een verzoek om bijstand voor een weduwe die met haar jonge kinderen brodeloos is geworden en een beroep doet op de Diaconie. Regelmatig kwamen rekesten om burgerschap voor, verzoeken die meestal werden ingewilligd, als je tenminste van het juiste gereformeerde geloof was.

Henny aan het werk met de raadssignaten

Valkhofburcht

Interessant was een raadsbesluit uit 1781 dat burgers opriep om de vandalen aan te brengen die tufsteen van de Valkhofburcht hadden geroofd en de ruiten van de soldatenwacht hadden ingegooid. Wie deze knapen zou aanbrengen zou rijkelijk beloond worden, waarbij de daders naar behoren zouden worden gestraft. De Raad kon toen nog niet weten dat de Gelderse Landdag in 1795 zou besluiten om de hele burcht van Frederik Barbarossa maar te slopen, met de bedoeling om de losgebikte tufsteen te verkopen om daarmee de belastingschuld aan de Fransen te kunnen aflossen.

Vrijwilligersmiddag

Erg leuk zijn de culturele uitstapjes die het Archief voor ons organiseert. Zo regelde het archief in december 2018 een boeiende vrijwilligersmiddag in kasteel Wijchen, met een historische rondleiding en tentoonstelling genaamd ’Strengels en letters’ over hoe van perkament boeken werden gemaakt met als hoogtepunt het Batenburgs Getijdenboek. En de borrels en bitterballen na afloop in Grand Café Sterrebosch waren ook voortreffelijk!