Er werken bij het Regionaal Archief Nijmegen 50 vrijwilligers. Eén van hen is Anneleen Verhaegen.  Ze werkt in de zogenaamde Gorissengroep. Deze groep digitaliseert data voor onze online Historische Atlas. Vandaag vertelt zij haar verhaal.


Eeuwige liefde

“Dinsdag Archief dag” zo is het al een aantal jaren. Hoe lang , dat zou ik moeten opzoeken, en dat doet er niet toe. (Sinds 2003 red.) Ik begon wel als een van de jongste vrijwilligers, ben ik ook allang niet meer. Wie van geschiedenis houdt , heeft de toekomst. En dat geldt zeker voor de vrijwilligers op het Archief! Ogenschijnlijk eenvoudige arbeid, data digitaliseren, is de springplank voor een eeuwige liefde voor de Nijmeegse Geschiedenis! Hoe dat dan zo komt? Het begint ermee dat je hulp vraagt als je iets niet kan lezen. Het eindigt in een discussie waarbij je denkt: daar wil ik het fijne van weten. En prompt zoek je verder. En hoe meer je opzoekt, hoe meer de voorbije tijd gaat leven. Hoe meer het verleden gaat leven, hoe meer je wil weten. Een nooit eindigende kringloop.

Saignante details

Elke dinsdag tref ik dezelfde mensen, die mij nu dierbaar geworden zijn.  Sommigen komen meerdere dagen, hebben meerdere historische pijlen op hun boog.   We vertellen elkaar waar we mee bezig zijn, de saignante details worden breed uitgemeten. Rijk en arm, dood en levend, grootse gebeurtenissen en kleine menselijke hebbelijkheden, ze zijn allen in de archieven te vinden. En dan aan de koffie natuurlijk, een onmisbaar onderdeel van het vrijwilligerswerk.

Een aangeklede borrel

Het archief toont zijn respect voor ons door ons een coördinator toe te wijzen en een halfjaarlijkse excursie te organiseren. In december jl. naar  ‘Strengels en Letters’ in het museumkasteel Wijchen, waar we, noblesse oblige, rondgeleid werden door de samensteller en gastconservator. Het is telkens weer een voorrecht om door een specialist meegenomen te worden op een tocht , die misschien wel een beetje bekend is, maar zoveel meer glans krijgt door enthousiasme van de specialist. En na afloop een aangeklede borrel: heerlijk! Kijk hier voor alle blogs van het RAN.

De Historische Atlas van Nijmegen, met eigenaren van panden in de stad in de periode 1300-1500.