Voor iedereen die op zoek is naar informatie over vroegere huiseigenaren, vormt het kadaster een belangrijke bron. We hebben de kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen van de periode 1816 tot 1970 nu in één collectie ondergebracht.

Huiseigenaren

Uitzoeken wie de vorige bewoners van uw huis waren of waar uw voorouders hebben gewoond is niet zo moeilijk. Daarvoor kunt u onder andere informatie vinden in het bevolkingsregister, gezinskaarten, persoonskaarten, woningkaarten en adresboeken.

Lastiger wordt het als u wilt weten wie de vroegere eigenaren waren van het huis waarin uw woont of waarin uw voorouders woonden. Het is niet zo dat eigenaren ook altijd bewoners van een huis waren. Om dat uit te zoeken is het kadaster een onmisbare en prachtige bron. Het Kadaster registreert vanaf 1832 het eigendom van grond en onroerend goed. Misschien was één van uw voorouders eigenaar van een molen, boerderij of landhuis!

Geschiedenis van het kadaster

Het Kadaster werd in Nederland ingevoerd door Napoleon. Het doel was het invoeren van een landelijk grondbelasting systeem, tegenwoordig de onroerend goed belasting. In 1832 was heel Nederland (met uitzondering van de provincie Limburg, dat volgde in 1842) in kaart gebracht en is het belastingsysteem in werking getreden. Meer informatie over de geschiedenis van het Kadaster vindt u in de kennisbank van Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Onderzoek in het kadaster

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de collectie kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen over de periode 1816 tot 1970. De inventaris van deze collectie is in onze Digitale Studiezaal in te zien. Voor onderzoek in het kadaster kunt u het beste terecht op onze studiezaal. Zorg dat uvoor aanvang van je onderzoek beschikt over het kadastrale perceelnummer of over de naam van de eigenaar.

Meer informatie over het kadaster

Op de website van HisGIS is de digitale versie van de kadastrale basiskaart van Gelderland uit 1832 te vinden. Eerder schreven wij hier het artikel Oudste kadastrale kaart Gelderland online te gebruiken over.

De gegevens van de percelen in de huidige gemeente Nijmegen zijn ook in de Historische Atlas via de kaartlaag perceelsgeschiedenis te vinden. Hierdoor is via de kaart een koppeling te maken tussen een huidige locatie (adres) een perceel in het verleden.