Op zoek naar informatie over voorouders in de regio Nijmegen? Onlangs zijn de archieven van de familie Van Koolwijk, de Parochie H.H. Ewalden te Druten en het Dekenaat Druten, en een aantal doop-, trouw- en begraafboeken overgebracht en geïnventariseerd. Hierdoor is een groot aantal bronnen beschikbaar gekomen voor genealogisch en historisch onderzoek in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal.

Familie van Koolwijk

De familie van Koolwijk speelde een belangrijke sociale en bestuurlijke rol in het Land van Maas en Waal, in het bijzonder in Ewijk en Winssen. Het familiearchief bevat een klein aantal persoonlijke stukken van de familie Van Koolwijk en een groot aantal zakelijke stukken. Dit zijn vooral stukken van enkele familieleden die de belangen behartigden van particulieren en particuliere organisaties, onder meer als rentmeesters van de heerlijkheden Doddendaal, Indoornik en Winssen. In die rol bemoeiden zij zich met het leven, werk en welzijn ‘van de wieg tot het graf’ van vele personen en families in Ewijk, Winssen en omgeving.

De inventaris van archief 907 Familie Van Koolwijk, 1712-1969 (2000) is in onze Digitale Studiezaal te bekijken. 

Fragment uit de naamlijsten van inwoners van Ewijk en Winssen, 1693-1770 (Archief 907 van Koolwijk, inv. nr. 370)

Dekenaat en parochie

De archieven van het dekenaat Druten en de Parochie H.H. Ewalden te Druten geven een mooi beeld van de rol van de Rooms-Katholieke kerk op de Drutense gemeenschap, wat blijkt uit de vele gedeponeerde archieven van parochiële instellingen in het parochiearchief. De inventarissen van deze archieven zijn online in te zien in de Digitale Studiezaal.

DTB

De doop-, trouw- en begraafboeken van een aantal staties en parochies zijn met name voor genealogisch onderzoek waardevolle bronnen. Het gaat om de volgende doop-, trouw- en begraafboeken:

 Doop- en trouwboek van de parochie St. Hubertus te Ooij, 1805-1864

 Trouw- en begraafboek van de Parochie St. Barbara te Dreumel, 1780-1868