De bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen uit de periode 1820-1850 en de vluchtelingenregisters uit 1914-1918 zijn nu online te doorzoeken. 5000 scans zijn online geplaatst en daaraan zijn meer dan 90.000 persoonsnamen gekoppeld.

De bevolkingsregisters bevatten interessante gegevens over vroegere bewoners, zoals hun beroepen, hun burgerlijke staat, de gezinssamenstelling, maar ook gegevens over verhuizingen en kerkelijke gezindte. De in totaal 37 bevolkingsregisters zijn gescand en door de vrijwilligers van VeleHanden doorzoekbaar gemaakt. Deze bevolkingsregisters stammen uit de periode 1820-1850. Pas vanaf 1850 werd de bevolkingsadministratie gereguleerd door strenge voorschriften; de registers uit de periode daarvóór zijn daarom iets minder betrouwbaar en goed bijgehouden dan de registers van na 1850.

Daarnaast zijn ook de vluchtelingenregisters uit de periode 1914-1918 intern gescand en doorzoekbaar gemaakt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft de gemeente Nijmegen veel Belgische vluchtelingen opgevangen. Deze vluchtelingen werden in aparte registers geregistreerd.

De bevolkingsregisters 1820-1850 en de vluchtelingenregisters 1914-1918 zijn op naam of adres doorzoekbaar. Bij de bron vinkt u ‘Bevolking’ aan. Aan de rechterzijde kunt u na een zoekopdracht filteren op bron. Als u op een zoekresultaat klikt, krijgt u een scherm met de scan en de bijbehorende gegevens.

Belgische vluchtelingenkinderen in Nijmegen. Uit: Katholieke Illustratie, 21 augustus 1915