Op 21 mei stelde het college van B&W de archiefhotspotlijst van de gemeente Nijmegen vast voor het jaar 2023. Archiefhotspots zijn gebeurtenissen in de stad die zo belangrijk zijn dat informatie daarover voor altijd bewaard moet worden. De drie vastgestelde hotspots zijn: de aanbieding van het koloniaal manifest, de locatie van het Romeins masker en de genoegdoening aan de Joodse gemeenschap. 

Hoe was het voorheen geregeld?

De gemeente Nijmegen regelt veel zaken: ze verstrekt het paspoort aan de burger, verleent de bouwvergunning voor een woning, keert het bijstandsgeld uit, zorgt dat het huisvuil wordt opgehaald, maakt beleid, geeft subsidies aan sportverenigingen, en nog veel meer. Om dit allemaal te regelen worden er veel digitale en papieren documenten opmaakt en ontvangen, zoals brieven, e-mails en rapporten. De belangrijkste documenten worden uiteindelijk bewaard in het Regionaal Archief Nijmegen, maar het grootste deel moet volgens de wet worden vernietigd. Zo kan het gebeuren dat er van bijzondere gebeurtenissen in de stad niets of te weinig wordt bewaard.

Wat is er veranderd?

Landelijk is in 2017 afgesproken dat elke gemeente 'hotspots' kan aanwijzen. Een hotspot is een bijzondere, plaatselijke gebeurtenis die veel invloed heeft op de hele gemeente. Zo’n gebeurtenis leidt tot heftige discussies en tegenstellingen bij inwoners en in de media. Over zulke hotspots mag de gemeente meer documenten bewaren dan ze vroeger zou doen. Zo geeft het archief van de gemeente straks een beter beeld van wat er in de stad gebeurt en wat de mensen bezighoudt. Sinds een aantal jaren stelt de gemeente hotspots vast over het voorgaande kalenderjaar.

Wie hebben hotspots voorgesteld?

Wie bepaalt wat een hotspot is en wat niet? De gemeente Nijmegen vindt het belangrijk dat niet alleen ambtenaren of het stadsbestuur, maar ook de inwoners van de stad daarover kunnen meedenken. Daarom is er een hotspotcommissie samengesteld met enkele betrokken mensen die weten wat er in Nijmegen leeft en gebeurt. Zij hebben samen met enkele ambtenaren een lijst met hotspots voorgesteld.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de archiefhotspotlijst 2023 van de Gemeente Nijmegen op deze website

Voor de archiefhotspots uit 2017 - 2021, kijkt u hier. En meer informatie over de archiefhotspots van 2022 vindt u op deze pagina.

Lees hier alle nieuwsberichten van het RAN.