De afgelopen maanden hebben studenten van de Radboud Universiteit in een denktank gewerkt aan het schrijven van een zoekgids voor mensen die onderzoek willen doen naar deze geschiedenis. Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) heeft dit begeleid. De uitkomst is een zoekgids, die kan helpen bij onderzoek naar dit facet van de geschiedenis - het is dus géén onderzoek.

Zoekgids

Op 28 juni is de gids voor een geïnteresseerd publiek gepresenteerd in het RAN. Iedereen die een onderzoek wil doen naar deze geschiedenis, kan van de gids gebruik maken om op weg geholpen te worden. De gids is hier in de Digitale Studiezaal te vinden. Voor meer hulp, en het inzien van originele bronnen, is iedereen natuurlijk ook welkom in de studiezaal, dinsdag t/m vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur (Mariënburg 27). 

Voorbeeld

Een voorbeeld van een bron die straks met de zoekgids hopelijk gemakkelijker uit het archief op te duikelen is, is een overlijdensakte van een jonge man gedateerd op 28 mei 1814. Hij is 19 jaar oud geworden: Manille. Zonder achternaam, maar met geboorteplaats Makasser in Oost Indië. De akte is vanwege de Franse bezetting van dat moment in het Frans opgesteld. Maar één zin springt er in het Nederlands uit. Manille was een ‘’geweezene Lijfeigene van den heer Richemont’’. Die was 30 jaar en kapitein van het 16e bataljon Landmilitie. Jan Cristoffel Richemont zoals zijn volledige naam luidt, deed zelf de aangifte van overlijden, samen met zijn buurman, apotheker Hermanus Theodorus Evers.

Manille en Richemont verbleven in herberg de Swaan aan de Grote Markt. Richemont, oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam was sinds 1803 als militair uitgezonden geweest in de voormalige Nederlandse kolonie en moet zich daar een tot slaaf gemaakte bediende aangeschaft hebben. Iets wat daar veelvuldig voorkwam maar wat in Nederland verboden was. De keuze om Manille mee naar Nederland te nemen mag in dat licht opmerkelijk genoemd worden. Over het hoe en waarom en over de echte naam van Manille weten we verder helemaal niets. De plek in de akte waar normaal gesproken de namen van de ouders staan ingevuld, is opengelaten.

Lees hier alle nieuwsberichten.