Er zijn weer nieuwe notariële akten online doorzoekbaar. Het gaat in totaal om 12.378 akten uit het notarisarchief Van Manen (1812 - 1844) met daaraan gekoppeld 48.041 persoonsvermeldingen. Ook de 37.914 scans van dit notarisarchief zijn online beschikbaar.

Vrijwilligerswerk

De gegevens van de notariële akten van notaris Van Manen zijn ingevoerd door vrijwilligers van het RAN. Aan de invoer van deze specifieke notaris wordt al sinds 2015 gewerkt door meerdere vrijwilligers. Dankzij hun inspanningen kunnen de akten nu online worden doorzocht op basis van datum, persoonsnaam,  locatie en type akte. De akten komen hiermee beschikbaar voor de bezoekers van onze eigen website, maar uiteindelijk ook voor gebruikers van platforms als WieWasWie en Open Archieven omdat we ze als open data publiceren.

Brevet en minuut

Vrijwilligers voeren gegevens over akten in aan de hand van de notariële repertoria. Een repertorium is een soort inhoudsopgave waarin alle gemaakte akten worden vastgelegd. Er is een onderscheid tussen brevet- en minuutakten. Van sommige akten wordt maar één exemplaar gemaakt. Deze zogenaamde brevetakte wordt vervolgens uitgereikt. De notaris beschikt zelf niet over de akte in kwestie. Van sommige akten worden twee exemplaren gemaakt: de brevetakte wordt uitgereikt en de minuutakte berust in het notarisarchief.

In het repertorium worden zowel brevet- als minuutakten bijgehouden. Omdat onze vrijwilligers notariële akten invoeren op basis van de repertoria betekent dit dat er op onze website zowel naar minuut- als brevetakten kan worden gezocht. De brevetakten kunnen echter niet opgevraagd worden en er zijn ook geen scans van aanwezig.

Stand van zaken

Het overgrote deel (namelijk 36 van de 41) Nijmeegse notariële archieven tot en met 1935 is nu online doorzoekbaar. Vrijwilligers werken aan de invoer van de vijf resterende notariële archieven.

Lees hier alle nieuwsberichten.