Op 13 december stelde het college van B&W de eerste archiefhotspotlijst van de gemeente Nijmegen vast. Archiefhotspots zijn gebeurtenissen in de stad die zo belangrijk zijn dat informatie daarover voor altijd bewaard moet worden.

Hoe is het nu geregeld?

De gemeente Nijmegen regelt veel zaken: ze verstrekt het paspoort aan de burger, verleent de bouwvergunning voor een woning, keert het bijstandsgeld uit, zorgt dat het huisvuil wordt opgehaald, maakt beleid, geeft subsidies aan sportverenigingen, en nog veel meer. Om dit allemaal te regelen worden er veel digitale en papieren documenten opmaakt en ontvangen, zoals brieven, e-mails en rapporten. De belangrijkste documenten worden uiteindelijk bewaard in het Regionaal Archief Nijmegen, maar het grootste deel moet volgens de wet worden vernietigd. Zo kan het gebeuren dat er van bijzondere gebeurtenissen in de stad niets of te weinig wordt bewaard.

Wat verandert er?

Landelijk is in 2017 afgesproken dat elke gemeente ‘hotspots’ kan aanwijzen. Een hotspot is een bijzondere, plaatselijke gebeurtenis die veel invloed heeft op de hele gemeente. Zo’n gebeurtenis leidt tot heftige discussies en tegenstellingen bij inwoners en in de media. Over zulke hotspots mag de gemeente meer documenten bewaren dan ze vroeger zou doen. Zo geeft het archief van de gemeente straks een beter beeld van wat er in de stad gebeurt en wat de mensen bezighoudt.

Wie hebben hotspots voorgesteld?

Wie bepaalt wat een hotspot is en wat niet? De gemeente Nijmegen vindt het belangrijk dat niet alleen ambtenaren of het stadsbestuur, maar ook de inwoners van de stad daarover kunnen meedenken. Daarom is er een hotspotcommissie samengesteld met enkele betrokken mensen die weten wat er in Nijmegen leeft en gebeurt. Zij hebben samen met enkele ambtenaren een lijst met hotspots voorgesteld.

Welke hotspots zijn er vastgesteld?

Het college van B&W heeft de hotspotlijst gemeente Nijmegen 2017-2021 vastgesteld. Hierin staan vier hotspots: de inzet van burgemeester Bruls in coronatijd, de asfaltcentrale APN, de instorting van het uitvak van stadion De Goffert en de bebouwing op Veur-Lent.

Waar vind ik meer informatie over de hotspotlijst?

U vindt meer informatie over de archiefhotspotlijst gemeente Nijmegen 2017-2021 op de website waarop de openbare besluitenlijsten van het college van B&W van de gemeente Nijmegen gepubliceerd zijn.