Steeds meer overheidsinformatie is alleen nog digitaal beschikbaar. Om deze informatie ook in de (verre) toekomst nog aan belangstellenden ter beschikking te kunnen stellen, hebben wij naast een fysiek depot ook een digitaal depot, het e-depot.

CoreTrustSeal

In oktober 2022 hebben wij het CoreTrustSeal certificaat behaald. Een hoog aangeschreven internationaal erkend certificaat voor betrouwbare digitale bewaarplaatsen. Hiermee is het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) een van de voorlopers in Nederland.

Het CoreTrustSeal (CTS) is momenteel wereldwijd het meest gebruikte keurmerk voor de certificering van e-depots. Dit certificaat wordt afgegeven aan e-depots die voldoen aan zestien verschillende eisen op het gebied van authenticiteit, continuïteit, informatieveiligheid, kennis, processen en procedures rondom preservering, technische infrastructuur en toegankelijkheid.

Voor het RAN is het CTS-certificaat een belangrijke erkenning van alle inspanningen die de afgelopen jaren geleverd zijn om digitale archieven duurzaam toegankelijk te maken. Met het behalen van dit keurmerk voldoet het e-depot van het RAN aantoonbaar aan de eisen voor een betrouwbare digitale bewaarplaats.

Meer informatie

Het volledige (Engelstalige) rapport van onze certificeringsaanvraag is gepubliceerd op de website van CoreTrustSeal (pdf). Meer algemene informatie over het e-depot staat op de website van het RAN.

Lees hier alle nieuwsberichten.