Het archief van de Stichting Stedenband Nijmegen – Masaya is geïnventariseerd en daarmee beschikbaar voor het publiek.

Een brug naar Nicaragua

Het archief van de Stichting Stedenband Nijmegen – Masaya is sinds kort toegankelijk via de (digitale) studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen. Het bevat veel interessant materiaal uit de periode 1979 – 2015, waaronder de meeste exemplaren van 'El Puente' (de brug), het periodiek van de stichting, en beeldmateriaal van activiteiten in Masaya en in Nijmegen.

Het Latijns-Amerikaanse land Nicaragua behoort tot de armste landen ter wereld. De stad Masaya, dertig kilometer ten zuiden van de hoofdstad,  is beroemd om haar cultuur, kunstnijverheid en natuurschoon in de directe omgeving. De stedenband Nijmegen-Masaya komt voort uit de solidariteitsbeweging die op gang kwam na de Sandinistische revolutie van 1979. In dat jaar wierpen de Sandinisten de dictatuur in Nicaragua omver. In de westerse wereld was er bewondering voor deze revolutie en er werden veel solidariteitsgroepen opgericht en uitwisselingen en werkbrigades georganiseerd. In Nijmegen waren verschillende clubs actief op dit terrein. Deze zijn in 1986 opgegaan in de Stichting Stedenband Nijmegen – Masaya (SSNM).

                                                           (Bron: Regionaal Archief Nijmegen)

Stedenband

De stichting werd opgericht in 1986. In dat jaar werd ook de officiële band tussen de gemeente Nijmegen en de gemeente Masaya ingesteld. De gemeentelijke stedenband richtte zich op uitwisselingen in het kader van lokaal bestuur, de SSNM op de 'civil society' en de private sector. In haar hoogtijdagen werkten op het bureau van de stichting vier medewerkers en twee stagiairs en telde zij vijftig actieve vrijwilligers.

Vanaf 1986

Sinds 1986 is er veel veranderd. In 1990 verloren de Sandinisten de verkiezingen en sindsdien zijn regeringen van verschillende politieke kleur de revue gepasseerd. In een aantal steden heeft dit ertoe geleid dat de stedenband werd opgeheven. In Nijmegen gebeurde dit niet. Vanuit de gedachte dat het gaat om een stedenband tussen de bevolkingen van beide steden, en dat de SSNM zich open stelt voor alle organisaties, bleven de vrijwilligers actief. Sindsdien is het aantal organisaties in Masaya waarmee wordt samengewerkt alleen maar toegenomen. In de loop van 2013 heeft het bestuur besloten een andere weg in te slaan. Naast de stichting is de vereniging Amistad opgericht, waarin de activiteiten worden voortgezet; ook is de subsidierelatie met de gemeente Nijmegen gewijzigd.

Het archief inzien

Via de Digitale Studiezaal kunt u de archiefbeschrijvingen bekijken. U kunt de archiefstukken aanvragen en tijdens openingstijden in de studiezaal inzien. 

Lees hier alle nieuwsberichten.