Op  6, 7 en 8 december is 430 meter historisch archief van de gemeente Berg en Dal naar het Regionaal Archief in Nijmegen verhuisd. Het gaat om archiefstukken tot en met het jaar 2000. Archiefstukken vanaf 2001 blijven in het gemeentehuis in Groesbeek.


Meer mogelijkheden

De gemeente Berg en Dal heeft haar historische archieven overgedragen omdat de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis in Groesbeek vol raakt. Daarnaast is het zelf beheren van de archieven duur en tijdrovend. Door nieuwe regelgeving op het gebied van archiefbeheer kunnen kleinere gemeenten zoals de gemeente Berg en Dal niet meer volledig aan de regels voldoen. In de nieuwe regels staat onder andere dat er een archivaris benoemd moet worden. Er worden ook hoge eisen gesteld aan een digitale archiefbewaarplaats. 

Nu de gemeente Berg en Dal haar historische archieven ondergebracht heeft in het Regionaal Archief Nijmegen kunnen de archieven van bijna alle gemeenten in onze regio nu centraal, in de studiezaal en via de website van het Regionaal Archief, geraadpleegd worden. Het is voor iedere belangstellende veel eenvoudiger om gegevens uit verschillende archieven te verzamelen, met elkaar te vergelijken en historische relaties en verbanden te leggen.

Opvragen archiefstukken

De archieven tot en met het jaar 2000 kunnen geïnteresseerden vanaf 13 december bekijken bij het Regionaal Archief Nijmegen aan Mariënburg 27, in het centrum van Nijmegen. Een deel van de archieven is nog in bewerking; raadpleeg de studiezaalmedewerker voor meer informatie. Archiefstukken vanaf het jaar 2001 staan nog in het gemeentehuis in Groesbeek. Deze archiefstukken zijn nog niet openbaar. Alle overige informatie, zoals openingstijden, staan op www.regionaalarchiefnijmegen.nl