Vanaf nu is een aanvulling op het archief van de gemeente Beuningen beschikbaar voor publiek. Het gaat om het gedeelte over de periode 1990-1999.

Inhoud van het archief

Het archief van de gemeente Beuningen over de periode 1990-1999 bevat diverse interessante stukken voor onderzoekers en de huidige bewoners van Beuningen. Naast algemene archiefstukken als de notulen van de gemeenteraad, is er bijvoorbeeld ook een serie over monumenten in de gemeente Beuningen beschikbaar gekomen. Ook vindt u in de aanvulling op het archief diverse dossiers over de restauratie en het historisch onderzoek naar het Torentje van Blanckenburgh (een rijksmonument).

In de jaren '90 was er in de gemeente Beuningen ook sprake van dreiging door het hoogwater. Naast de rampenplannen, die in de jaren '90 regelmatig werden geactualiseerd, is ook een noodverordening terug te vinden. Die werd in januari 1995, tijdens de bijna-overstroming, uitgevaardigd. Het hield in dat de gemeente particuliere eigendommen mocht betreden om maatregelen te nemen tegen het hoogwater, zoals het aanbrengen van nooddijken en het verstevigen van bestaande dijken.

De raad bekrachtigt de noodverordening, 31 januari 1995 (archief 1355, inventarisnummer 3967).

Daarnaast zijn ook dossiers over andere thema's, zoals zandwinning en het centrumplan, vanaf nu beschikbaar voor het publiek.

Het archief inzien

U kunt de inventaris van het archief van de gemeente Beuningen bekijken via onze digitale studiezaal. De archiefstukken kunt u, voor zover openbaar, tijdens openingstijden inzien in de studiezaal.