Ruim veertig jaar lang verzamelde de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen e.o. (SVAN) unieke archieven, publicaties, foto’s en voorwerpen van vakbonden in de regio Nijmegen. Nu het aanbod van lokale collecties is opgedroogd en de vakbonden steeds meer landelijk opereren, ziet de SVAN haar taak als voltooid.

Archieven overgedragen

In 2012 droeg de stichting al 133 archieven van vakbonden in Nijmegen en omgeving over aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). De SVAN financierde vervolgens het toegankelijk maken van deze bestanden via onze website.

Middelen beschikbaar gesteld

Nu de SVAN ophoudt te bestaan, stelt zij de overgebleven middelen beschikbaar aan het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) van de Radboud Universiteit en het RAN. Hieruit kunnen onderzoeks- en publicatieprojecten over de geschiedenis van arbeidsverhoudingen en over de naoorlogse tweede industrialisatiegolf in Nijmegen worden gefinancierd.

Verder kunnen het KDC en het RAN gezamenlijk een aantal archieven over arbeidsverhoudingen, vakbonden en industrialisatie (beter) toegankelijk laten maken. Bij het RAN gaat het onder meer om de archieven van de Nijmeegse schoenfabrieken Wellen en Co. (1929-1982) en Swift en Robinson (1929-1980). Naar verwachting wordt de bewerking medio 2021 afgerond.