Iedere twee jaar doen we mee aan een landelijk onderzoek naar de dienstverlening van archieven. Inmiddels zijn de resultaten van 2019 bekend. We zijn blij met de uitslag: u geeft ons gemiddeld een 8,2!

We scoren hiermee iets boven het landelijke gemiddelde (8,0) en beter dan in 2017 (7,6). De vriendelijkheid en hulpvaardigheid van medewerkers wordt hoog gewaardeerd. Ook bent u tevreden over het op verzoek laten scannen van notariële aktes.

Daarnaast scoort onze website nu op veel punten beter dan de vorige keer. We hebben onze website regionaalarchiefnijmegen.nl en de Digitale Studiezaal in de afgelopen twee jaar volledig vernieuwd en zijn blij dat we dit in de resultaten terugzien.

U heeft ook verschillende verbetersuggesties gedaan. Daar gaan we mee aan de slag. We zien bijvoorbeeld een grote vraag naar digitaal beschikbare archiefstukken. We zijn momenteel bezig met het scannen van de notariële archieven en van de doop-, trouw- en begraafboeken. Ook komt in de eerste helft van 2020 onze Tweede Wereldoorlogcollectie digitaal beschikbaar. Wanneer er nieuwe archiefstukken digitaal beschikbaar komen, berichten we hierover op onze website.

Verder wijzen we er u graag op dat we u ook via onze Facebookpagina op de hoogte houden van nieuws en activiteiten. In 2019 hadden we een bereik van 335.835 met 148 berichtjes. Afgelopen jaar is ons aantal volgers meer dan verdubbeld naar ruim 800. 

Ook los van de enquête horen we graag wat u van onze dienstverlening vindt. We staan altijd open voor feedback en suggesties!