De eerste werkdag van het nieuwe jaar is Openbaarheidsdag. Want zoals elk jaar op 1 januari worden ook in 2020 stukken uit onze archieven openbaar. U kunt deze stukken vanaf donderdag 2 januari 2020 bij ons in de studiezaal opvragen en inzien.

Het volledige overzicht van de archiefstukken in het Regionaal Archief Nijmegen die per 1 januari 2020 openbaar worden vindt u in de lijst met bestanddelen openbaar per 01-01-2020 (pdf, 1,52 Mb). Dit jaar zijn het aanzienlijk meer stukken dan vorig jaar: ruim 900! Ze zijn vanaf 2 januari zonder beperkingen aan te vragen en in onze studiezaal in te zien. Daarom noemen we deze dag Openbaarheidsdag.

Veruit de meeste stukken die openbaar worden zitten in het archief van de Kruisvereniging Zuid Gelderland (en voorgangers): bijna 550. Het archief geeft een beeld van de gezondheidszorg in Nijmegen, het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal in de vorige eeuw. De kruisverenigingen richtten zich op uiteenlopende terreinen, van zuigelingen- en bejaardenzorg tot wijkzorg. Nog eens ruim 200 stukken komen uit het archief van Swift en Robinson Schoenfabrieken BV.

Ook uit de oorlogsjaren en in het bijzonder uit bevrijdingsjaar 1944 worden verschillende stukken openbaar. Daaronder de laatste dagboeken van Martha Waaldijk, die in een pro-Duits gezin opgroeide. Hoe beleefde zij het bombardement op Nijmegen en de gevechten in september 1944? Zij keek ongetwijfeld anders dan anderen aan tegen de ‘bevrijding’ door de geallieerden… De scans van haar dagboeken zijn online te bekijken.