Op zaterdag 9 november 2019 is de Numaga-penning uitgereikt aan de beheerders van de Facebookpagina Oud Nijmegen: Ankie Elings en Johan Seeling. Op deze Facebookpagina worden veel foto's van het Regionaal Archief Nijmegen geplaatst.

De Numaga-penning

Elke vijf jaar reikt de Historische Vereniging Numaga een penning uit aan “een persoon, een groep van personen of een instelling die in de voorgaande vijf jaar een bijzondere prestatie geleverd heeft op het gebied van ofwel de bevordering van de kennis van het verleden van Nijmegen en omstreken en/ofwel van het behoud van het Nijmeegse culturele erfgoed”.

Facebookpagina Oud Nijmegen

De jury, bestaande uit prof. Dolly Verhoeven, prof. Ton van de Sande en oud-voorzitter van Numaga prof. Jos Joosten, was het er snel over eens dat er één initiatief was dat zich onderscheidde binnen het toch al rijke aanbod. ‘Oud Nijmegen’ is een project dat zowel op een laagdrempelige als letterlijk dagelijkse basis de Nijmeegse geschiedenis bij ieder die dat wil in huis brengt. De jury was onder indruk van de eenvoudige maar doeltreffende wijze waarop deze Facebookpagina historisch fotomateriaal publiek maakt voor een groep van bijna 20.000 digitale volgers. Bekijk hier het volledige juryrapport

Wij zijn als Regionaal Archief Nijmegen ontzettend blij dat ons beeldmateriaal via deze Facebookpagina een grote groep geïnteresseerden iedere dag opnieuw bereikt. Hiermee wordt het verleden van Nijmegen op een toegankelijke manier onder de aandacht gebracht. Wij willen Ankie Elings en Johan Seeling dan ook van harte feliciteren met de Numaga-penning!