Op initiatief van de Stichting Friendship Albany Nijmegen (FAN) zijn op woensdag 18 september een plaquette en een wapenschild onthuld, in het kader van het 75-jarig bevrijdingsjubileum.

Plaquette aan de waalkademuur

Rond 14.30 uur hebben de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra en Anja Adriaans, directeur-bestuurder van de Stichting Friendship Albany Nijmegen, vergezeld door een leerling van het Kandinsky College en een leerling van het Mondial College een plaquette onthuld aan de Waalkade in Nijmegen. Deze herinnert aan de hulp die de inwoners van Nijmegen na de Tweede Wereldoorlog kregen van de Amerikaanse stad Albany.

Wapenschild tentoongesteld

Daarna is onder grote belangstelling in de Gebroeders van Lymborghzaal het houten wapenschild onthuld, dat Generaal-Majoor James M. Gavin in 1947 schonk aan de stad Nijmegen. Het wapenschild was tot nu toe opgeslagen in het Regionaal Archief Nijmegen en is speciaal voor deze gelegenheid door het RAN in bruikleen gegeven. Op initiatief van FAN wordt het wapenschild nu in een speciaal voor dit doel ontworpen vitrinezuil in de hal van het stadhuis van Nijmegen tot half oktober tentoongesteld.

Het tentoongestelde wapenschild

Friendship Albany Nijmegen

In juli 1947 brachten schepen 300 ton humanitaire goederen naar de Nijmeegse Waalkade. Op de plaquette aan de waalkademuur is de paklijst geplaatst met een selectie van de hulpgoederen. De toenmalige burgemeester Hustinx nam de goederen in ontvangst. Algemeen wordt dat moment gezien als de start van de wederopbouw van het zwaar getroffen centrum van Nijmegen.

Generaal-Majoor James M. Gavin, de toenmalige commandant van de 82nd Airborne Divisie, had hierin het voortouw genomen. Gavin, die een belangrijke rol speelde in de bevrijding van Nijmegen, wilde vanuit Amerika zoveel mogelijk doen om de gevolgen van de oorlog enigszins te verzachten. Op 25 maart 1947 werd Gavin benoemd tot ereburger van de stad Nijmegen.

De hulpactie vanuit Amerika zorgde voor een warme vriendschapsband tussen Albany en Nijmegen die tot op heden voortduurt. De stichting FAN zet zich in om deze vriendschapsband tussen de twee ‘sister cities’ op alle mogelijke gebieden te versterken.