Maar liefst 29.000 namen en 20.000 onderwerpen uit verschillende bronnen zijn toegevoegd aan onze Digitale Studiezaal. Het gaat hierbij om informatie uit de zogenaamde kerkmeestersrekeningen, kohieren van het haardstedengeld, de raadssignaten uit de periode 1954-1980 en een aantal bevolkingsregisters.

Kerkmeestersrekeningen

De kerkmeestersrekeningen vormen een belangrijke toevoeging aan onze Digitale Studiezaal. Deze bronnen zijn over de periode 1585-1725 op naam doorzoekbaar gemaakt om te voorzien in een lacune: reguliere begraafboeken over deze periode zijn niet overgeleverd. In de rekeningen werden de graf- en luijgelden bijgehouden die werden betaald aan de Nederduits-Gereformeerde Gemeente, samen met de namen van de begravenen. Er zijn meer dan 20.000 van deze persoonsnamen toegevoegd.

Kohieren van het haardstedengeld

Een kleine toevoeging betreft de kohieren van het haardstedengeld over de periode 1700-1715. Een haardstede is feitelijk een huis; het haardstedengeld betrof dus een vroege variant van de onroerendezaakbelasting (OZB). In de kohieren werden de geïnde belastingen bijgehouden, samen met de namen van de huizenbezitters. Meer dan 3.000 persoonsnamen zijn toegevoegd.

Raadssignaten

Besluiten van het stadsbestuur werden van oudsher vastgelegd in de zogenaamde raadssignaten. In deze boekwerken zijn veel interessante onderwerpen uit de geschiedenis van Nijmegen terug te vinden.  Meer dan 20.000 onderwerpen, die in de raadssignaten van de periode 1954-1980 voorkomen, zijn nu doorzoekbaar gemaakt. In de toekomst zullen de oudere raadssignaten volgen.

Bevolkingsregisters

Verder zijn enkele ontbrekende bevolkingsregisters over de periode 1890-1900 toegevoegd aan de Digitale Studiezaal. Het gaat daarbij om meer dan 6.000 persoonsnamen.