De archieven van politiek-cultureel centrum O42 en van het Politiek Kafee / Aether zijn vanaf nu in te zien in onze studiezaal.

Oranjesingel 42

Het herenhuis Oranjesingel 42 heeft in de tweede helft van de twintigste eeuw onderdak geboden aan onder andere het Politiek-cultureel centrum O42 voor film, theater, muziek en debat, en het Politiek Kafee / Aether voor debat. Voor vele duizenden studenten en jongeren vormde het pand het bruisende centrum van hun bestaan. Daarmee was het een spiegel van het veranderde cultureel en politiek klimaat in Nijmegen.

Het archief

Het archief van het Politiek-cultureel centrum O42 (1976-2000) bevat beleidsstukken van bestuur en staf, programmastukken en gebruikersgroepen. Speciale aandacht verdient het grote aantal affiches van diverse activiteiten in het centrum. Het archief van het Politiek Kafee / Aether (1978-1995) bevat stukken over het programma (onder andere vergaderstukken, affiches en geluidsopnamen).

Stukken aanvragen

U kunt de archiefstukken (voor zover openbaar) aanvragen en tijdens openingstijden in de studiezaal bekijken.

Onlangs is ook het boek 'Oranjesingel 42: Van aristocraten, corpsstudenten, soldaten, mensagangers, activisten en een reurig cultuurcentrum’ van W. Uitterhoeve verschenen, waarin de geschiedenis van O42 en het Politiek Kafee / Aether uitgebreid aan de orde komt. U kunt dit boek ook in de studiezaal inzien.